Kaftrio og Kalydeco – kontroll og oppfølging i fysioterapi

Gjennomgang med fysioterapeut er fortsatt viktig for pasienter med cystisk fibrose som får Kaftrio og Kalydeco.

Norsk senter for cystisk fibrose
Publisert 06.09.2022

Selv om mange pasienter opplever god effekt av Kaftrio og Kalydeco, er det fortsatt viktig med oppfølging og kontroll i fysioterapi. Det er viktig med en kartlegging og vurdering av status og behov, og å justere behandlingen i henhold til behovet.

 

​Informasjon til fysioterapeuter:

Her finner du informasjon om «Kausalbehandling med Kaftrio og Kalydeco - Lungefysioterapi"