Kaftrio i kombinasjon med nytt legemiddel – en fase 3-studie

Kan behandling med Kaftrio i kombinasjon med nytt legemiddel gi bedre effekt hos personer med cystisk fibrose? Norge deltar nå i en internasjonal studie for å teste ut dette.

Norsk senter for cystisk fibrose
Publisert 19.08.2022
Sist oppdatert 26.08.2022

​​Hva er hensikten med studien?

Hensikten med studien er å finne ut av om det nye legemiddelet VX-121/TEZ/D-IVA er trygt å bruke og om det virker bedre enn et annet medikament som heter Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor (ELX/TEZ/IVA – Kaftrio) som må bli kombinert med en kveldsdose Ivacaftor (Kalydeco). Det nye medikamentet innebærer at man bare trenger å ta medisin en gang daglig.

Hva innebærer studien?​

Studien går ut på å ta tabletter morgen og kveld hver dag. I de første fire ukene av studien vil alle deltakerne bli behandlet med Kaftrio. Etter de innledende fire ukene vil tilfeldig utvalgte studiedeltagere fortsette med Kaftrio og Kalydeco mens de andre vil få det nye legemiddelet VX-121/TEZ/D-IVA + placebo. Alle tablettene vil se like ut. Dette er en såkalt blindet studie.

Studiedeltakerne vil få tett oppfølging gjennom studiet ved CF-teamene i Bergen og Oslo.

Hvem kan delta?

Aktuelle kandidater blir kontaktet av sitt CF-team i Bergen eller Oslo. Det er begrenset med plasser.

Studien gjelder voksne og barn fra 12-årsalder med cystisk fibrose som har spesifikke mutasjoner: (homozygot for F508del eller er heterozygot for F508del med en restfunksjon (F/RF)-mutasjon).