Året 2021 oppsummert – data fra Norsk CF-register

Rapport fra Norsk CF-register er nå tilgjengelig og sendt ut til alle som har samtykket til deltakelse i registeret. 345 pasienter med sikker diagnose danner grunnlaget for årsrapporten. Dette utgjør 96 prosent av de registrerte i CF-registeret.

Norsk senter for cystisk fibrose
Publisert 21.12.2022
Sist oppdatert 22.12.2022

​Norsk CF-register inneholder informasjon om diagnose (som svettetest og mutasjoner), lungefunksjon, mikrobiologi, ernæring, komplikasjoner av sykdommen, behandling og oppfølging av personer med cystisk fibrose i Norge.

Hensikten med registeret er kvalitetssikring av CF-omsorgen og forskning.

Året 2021 oppsummert– data fra Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. Rapport sendt ut til alle som har samtykket til deltakelse i registeret (PDF).​​