Antibiotikabehandling - oppdatert veileder

Her finner du retningslinjer for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose.

Norsk senter for cystisk fibrose
Publisert 07.08.2019
Sist oppdatert 16.05.2023
Oppdatert veileder for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose.

Veilederen er publisert i eHåndboken Oslo universitetssykehus. Her kan du klikke deg inn på den enkelte mikrobe og lese om aktuell behandling.

Cystisk fibrose - Antibiotikabehandling publisert i eHåndboken Oslo universitetssykehus