Pasientkurs

Kurs for barn og unge med 22q11

NevSom inviterer til et informasjons- og opplæringsopphold for barn og unge i skolealder med 22q11.2 delesjonssyndrom (også kjent som DiGeorge-/Velocardiofacialt syndrom) og 22q11.2 duplikasjonssyndrom samt deres foresatte og søsken på Frambu 13. – 17. no

Passert
13.
november
2023
5 dager
  1. 13. nov. 2023
  2. 14. nov. 2023
  3. 15. nov. 2023
  4. 16. nov. 2023
  5. 17. nov. 2023

Tid og sted

Når

  1. 13. nov. 2023
  2. 14. nov. 2023
  3. 15. nov. 2023
  4. 16. nov. 2023
  5. 17. nov. 2023

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 30. jun. 2023

Informasjons- og opplæringsoppholdet holdes fra mandag 13. til fredag 17. november 2023, på Frambu utenfor Oslo. Uken vil bestå av forelesninger, diskusjoner/spørsmål og muligheter for erfaringsutveksling. Vi vil prioritere barn og unge i alderen 8 til 16 år som i tillegg til 22q11 har vansker som uoppmerksomhet, impulsivitet, uro og utfordringer i sosiale relasjoner. De pårørende vil ha et faglig program på dagtid med foredrag og gruppesamtaler. 

Mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 vil barna følge eget opplegg på skolen. Før kl. 09.00 og etter kl.15.00 har de foresatte ansvaret for barna. Det vil bli lagt opp til et aktivitetstilbud på ettermiddag og kveld.


Les mer om kurset og programmet på NevSoms nettside