Bilde av sykepleiere som transporterer en intensivpasient i seng

Avdeling for Postoperativ- og Intensivsykepleie

Avdeling for Postoperativ- og intensivsykepleie overvåker, behandler og gir sykepleie til barn og voksne pasienter som er akutt syke, skadet eller som trenger postoperativ overvåking etter kirurgisk inngrep. Våre pasienter kommer fra hele landet. Avdelingen ledes av Mons Sjøberg.

Avdeling for Postoperativ og Intensivsykepleie ligger under Akuttklinikken. Avdelingen har 10 seksjoner lokalisert på Aker, Ullevål, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Avdelingen består av over 650 sykepleiere med og uten spesialisering.

Hovedtyngden av pasienter på disse seksjonene er nyopererte pasienter som trenger overvåkning før de kan bli overflyttet til en sengepost. Liggetiden er ofte kort.

Avdelingens fire postoperative seksjoner er:

På avdelingens seks intensivseksjoner er det akutt kritisk syke eller skadede fra hele landet, både voksne og barn.

Pasientene blir kontinuerlig overvåket av sykepleiere og det er omfattende bruk av avansert medisinsk teknisk utstyr.

Avdelingens seks intensivseksjoner er:

 

 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Akuttklinikken
Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Traineesykepleier

Vi har utviklet et eget tilbud til sykepleiere uten videreutdanning.
Les om vår traineeordning her
Bilde av sykepleiere og leger på intensiv ikledd smittevernutstyr

Hvordan er det å jobbe som intensivsykepleier?

Se informasjonsfilm fra Norsk Sykepleierforbund
Se film på YouTube
2 intensivsykepleiere som snakker med en intensivpasient som sitter i seng

Utdanningsstilling

Ønsker du å bli intensivsykepleier, kan du søke utdanningsstilling hos oss.
Om utdanningsstillinger
Kvinnelig og mannlig sykehusansatte i hvite uniformer

Kurs og møter