Ekspertsykehuset

Tar hverandre på fersk gjerning i å gjøre noe råbra

Ved å se hverandre og alt det positive kolleger gjør, har #RÅBRA! troen på prestasjonsfremming til pasientenes beste.

Bilde med teksten råbra og tomler opp

​​​​​Tekst: Camilla B. Løland, anestesisykepleier ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus. Foto/illustrasjon: Oslo universitetssykehus

​​Mandag 10. oktober lanserte anestesisykepleierne ved seksjon 3 på Rikshospitalet et #Råbra! prosjekt. Dette er et verktøy til å fokusere, lære og forbedre utfra gode prestasjoner. Vi må tenke annerledes og fremheve det vi gjør bra.

Nå vil vi forsterke det som går bra, dra lærdom av det og ta med de positive erfaringene videre i seksjonens kulturbygning, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

 

Bilde av de fem personene i prosjektgruppa

Foto: Oslo universitetssykehus

Prosjektgruppen består av: Aksel D. Storflor, Elisabeth Høgseth, Hilde Schou, Camilla B. Løland og Jaana Jensen.

 

Vil lære av alt det positive

Anestesisykepleierne på seksjon 3 er altså i gang med et forbedringsprosjekt som innebærer kulturbygning, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

Det heter #RÅBRA! og det går rett og slett ut på å «ferske» hverandre i å gjøre noe #RÅBRA! En råbra hendelse kan være liten eller stor, og det er medarbeideren selv som definerer hva de oppfatter som en råbra situasjon.

Hovedmålsettingen med #Råbra! er å samle inn og få synliggjort det gode arbeidet som gjøres, og bevisstgjøre hverandre på å se det positive og hva vi kan lære av det.

I Norge kommer initiativet og ideen fra overlege Marianne Nordhov ved barne- og ungdomsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Nordhov forklarer #Råbra! slik:

- Helsetjenesten har en kultur for å rapportere og lære av feil. Det er viktig for de pasientene som har vært involvert, og for oss som helsepersonell. Det er imidlertid mye forskning som har vist at å lære ensidig av feil har en moderat effekt.

- Har man et ensidig negativt fokus, kan man gå glipp av alt som går bra. Positiv forsterkning er mer prestasjonsfremmende, og mer effektiv i læringssammenheng sammenliknet med den mer tradisjonelle reaktive tilnærmingen.

Vi skal lære av feil, men vi skal også lære av det som går bra!

Helt tilfeldig fant jeg (undertegnede) en artikkel om prosjektet. Jeg ble med en gang veldig nysgjerrig på prosjektet og tenkte at dette må jeg ta med videre. Dette kan vi bruke. Dette kan passe hos oss.

Pasienten er alltid vårt hovedfokus​

Vi jobber i en hverdag med høy hastighet. Vi møter pasienter i alle aldre – fra nyfødt til eldre - og fra friske som trenger operasjon til kritisk syke pasienter som trenger operasjon eller behandling for å overleve. Vi samarbeider med flere andre faggrupper inne på operasjonsstuen. Vi har alle våre arbeidsoppgaver, men pasienten er alltid vårt hovedfokus.

I en hverdag der fokuset er rettet mot oppgaven vi skal gjøre, er vi kanskje ikke så flinke til å se hverandre - til å gi positive tilbakemeldinger på at håndteringen av akkurat den akutte hendelsen var bra, eller om vi har lært noe av hva som skjedde i akkurat den situasjonen. Vi er alle også veldig glade for at anestesilegen har med bakervarer til oss, men vi husker kanskje ikke alltid å si det?

Så nå er vi i gang med #RÅBRA! Det har vært en prosess å komme i gang. Aller først måtte tanken sette seg, så begynte vi å snakke sammen om dette. Videre kjørte vi i gang med undervisning om prosjektet til alle ansatte. Deretter fikk vi satt sammen en prosjektgruppe, og så var vi i gang.

 

Bilde fra klipping av startbåndet


10. oktober 2022 kl. 14. 00 klippet vi startbåndet.

 

Her kan du lese flere ​​saker fra Ekspertsykehuset​

Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​​​

Sist oppdatert 15.04.2024