Avdeling for anestesisykepleie

I avdelingen arbeider alle anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus. Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner.

En anestesisykepleier er spesialutdannet til å kunne bedøve pasienter i samarbeid med anestesilege. En anestesisykepleier eller anestesilege er alltid til stede under en operasjon eller undersøkelse som krever narkose eller lokal bedøvelse.

Seksjon 1 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, nyre, hjerte og lunger. I tillegg har den landsdekkende ansvar for all transplantasjonskirurgi i Norge. En stor andel av seksjonens pasienter er barn.

Seksjon 2 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med nevrologiske og ortopediske (muskler, ledd og skjelett) sykdommer.

Seksjon 3 Rikshospitalet har ansvar for pasienter med sykdommer i Øre-nese-hals regionen, gynekologi og fødsler (keisersnitt) og plastikk kirurgi.

Seksjon 4 Ullevål har ansvar for pasienter med nevrologiske sykdommer, mage-tarm og plastikk kirurgi. Den har også hovedansvaret for hardt skadde pasienter for hele Helse Sør-Øst.

Seksjon 5 Ullevål har ansvar for pasienter med ortopediske (muskler, ledd og skjelett) og hjerte-lunge sykdommer.

Seksjon 6 Ullevål har ansvar for pasienter med øyesykdommer, tannbehandling, gynekologi og fødsler (keisersnitt).

Seksjon RAD Radiumhospitalet har ansvar for pasienter som opereres for kreft i bryst, mage-tarm, urinveier, gynekologi, ben og bløtvev samt plastikk kirurgi.

Seksjon Aker har ansvar for pasienter med sykdommer i mage-tarm, urinveier, endokrin-, plastikk- og obesitaskirurgi, gynekologi og smerte.

Avdelingen ledes av Marie Hylen Klippenberg.

Hvem er vi?

 • 305 anestesisykepleiere
 • 36 laboranter
 • 4 sykehus
 • 8 seksjoner
 • Alle kirurgiske og medisinske fagområder

Hva gjør en anestesisykepleier?

 • Anestesi (bedøvelse) ved alle typer operasjoner og behandlinger
 • Barn, voksne og eldre
 • Friske til veldig syke pasienter
 • Fra enkle inngrep til de mest kompliserte
 • Er med i traumeteam – som tar imot hardt skadde pasienter
 • Fagutvikling og kvalitetsarbeid

Hvor jobber vi?

 • Operasjonsstuer
 • Undersøkelser for eksempel på røntgen eller behandlingsrom
 • Akuttmottak
 • Ambulanseflytransport
 • Internasjonal bistand, team

Anestesisykepleier – utdanning

 • Bachelor i sykepleie
 • Minimum to års relevant praksis fra sykehus
 • Halvannet års videreutdanning eller toårig master
 • Mulighet for påbygning til master etter videreutdanning

En anestesisykepleier er spesialutdanning til å kunne bedøve pasienter i samarbeid med anestesilege, En anestesisykepleier eller anestesilege er alltid til stede under en operasjon eller undersøkelse som krever narkose eller regional bedøvelse. Anestesisykepleier arbeider i team med kirurg, anestesilege, operasjonssykepleier og eventuelt ambulanse- og mottakspersonell.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for anestesisykepleie
Avdelingsleder Marie Hylen Klippenberg
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.