Avdeling for anestesi og intensivmedisin

Avdeling for Anestesi og intensivmedisin organiserer de fleste anestesiologer, det vil si anestesileger, i Oslo universitetssykehus. Disse legene jobber med anestesi, smertebehandling og intensivmedisin og er følgelig sentrale i behandling av de sykeste pasientene i sykehuset.

Oslo universitetssykehus, har lands-, region- og lokalsykehusfunksjon. Avdeling for anestesi og intensivmedisin har ca. 26 000 anestesier pr. år og er godkjent som gruppe 1 sykehus i spesialiteten anestesiologi. Sykehuset har regionsfunksjon for traumatologi for helseregion Sørøst. Avdeling for anestesi og intensivmedisin organiserer spesialister og utdanningskandidater innen anestesiologi og inhospital tjeneste. Vi dekker alle fagets disipliner og har en stor utdanningsfunksjon og forskningsaktivitet forankret i 8 professorater. Avdelingen har virksomhet ved Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

  • Generelt: sykehuset har ortopedi, gynekologi og obstetrikk, bløtdelskirurgi samt traumemottak. 
  • Barneanestesi: generell anestesi på barn, også premature, for kirurgi og diagnostiske undersøkelser. Overvåking og sedasjon for mindre kirurgiske inngrep.
  • Nevroanestesi: generell anestesi for intrakraniell-, nakke- og ryggkirurgi. Sedasjon for intrakraniell hematomevakuering og nakkefiksasjon. Generell anestesi for kjevekirurgiske inngrep.
  • Hjerte/thorax: generell anestesi for hjerte- og lungekirurgi.
  • Intensiv: overvåking og behandling av intensivpasienter samt postoperative pasienter. Bruk av moderne overvåkings- og behandlingsmetoder for intensivpasienter.

Enheten ledes av Kristin Sem Thagaard.

Avdelingen organiserer cirka 170 anestesileger samt ledelse og støttepersonell, og er delt i 4 seksjoner, med blant annet to egne seksjoner for leger i spesialisering.

Kontakt

Slik finner du fram

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.