Seksjon for okuloplastikk

Seksjon for okuloplastikk tar seg av kirurgiske tilstander i øyets omgivelser, som øyehule og øyelokk.

Seksjon for okuloplastikk tar seg av kirurgiske tilstander i øyets omgivelser, som øyehule og øyelokk. Vi utreder og behandler også pasienter som inngår i den nasjonale behandlingstjenesten for medfødte misdannelser i øyeregionen. Seksjonen har således også et tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger i Oslo Universitetssykehus.

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte misdannelser i øyeregionen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål Sykehus, bygg 36, inngang A, 1. etasje
En bygning med et tre foran

Ullevål sykehus Bygg 36

Kirkeveien 166

0450 Oslo