Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi

Behandlingstjenesten episkleral brachyterapi deles mellom Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF. Den omfatter diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med intraokulære maligne svulster (kreft i øyet).

​Episkleral brachyterapi er en form for strålebehandling av øyet. Metoden benyttes hyppigst for uveale maligne melanomer, men også for melanomer i conjunctiva, metastaser og andre øyesvulster. Stråleplatene inneholder radioaktivt jod eller ruthenium og festes til sklera der svulsten er lokalisert i øyet. Stråledosen beregnes med et dataprogram og er avhengig av svulstens størrelse og beliggenhet.

Etter noen dager fjernes platen fra øyet. Deretter kontrolleres pasientene regelmessig for tumorregresjon, kantresidiv, strålerelaterte komplikasjoner og metastasering.

Kontakt oss

Telefon
Poliklinikk: 22 11 85 45

E-post
post.bevegelse@ous-hf.no

Postadresse
Oslo universitetssykehus
Øyeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0224 OSLO

Henvisninger

Oslo universitetssykehus sentrale henvisningsmottak

Sist oppdatert 14.09.2022