Nyrepoliklinikk og observasjonsenhet

I nyrepoliklinikken følges nyre, pankreas og øycelletransplanterte pasienter hyppig opp den første tiden etter transplantasjonen.   Nyrepasienter som ikke trenger å være innlagt på sengepost, men trenger en form for dagbehandling er på vår observasjonsenhet

I nyrepoliklinikken følges nyre, pankreas og øycelletransplanterte pasienter hyppig opp den første tiden etter transplantasjonen av både lege og sykepleier. Disse pasientene får flere veiledningssamtaler med sykepleier der fokuset er medisiner og «Veien videre» etter transplantasjonen. Vi hjelper også til med dosettlegging, sårskift, fjerne sting, skifte på kateter etc.

I nyrepoliklinikken utredes pasienter til nyre, pankreas og øycelletransplantasjon.

Nyrepoliklinikken har eget team som informerer og vurderer pasienter som skal få tilbud om pankreastransplantasjon.   

Nyrepoliklinikken har eget team som følger opp pasienter med Fabry sykdom og lærer opp disse pasientene i intravenøs egenbehandling hjemme.   

Har du spørsmål til sekretær i nyrepoliklinikken kan du ringe: 23074680.


Nyrepasienter som ikke trenger å være innlagt på sengepost, men trenger en form for dagbehandling er på vår observasjonsenhet, eks pasienter som skal til biopsi, gastroskopi eller må ha intravenøs behandling.

I observasjonsenheten er det 4-5 bårer og 6-7 lenestoler.  Vi har enkel matbuffe. 

Har du spørsmål til nyresykepleier i observasjonsenheten kan du ringe: 23073926.


Det blir arrangert kurs i samarbeid med Læring og Mestringssenteret for nyre, pankreas og øycelletransplanterte pasienter 6 ganger i året.

Kontakt

Telefon

Har du spørsmål til sekretær i nyrepoliklinikken kan du ringe: 23 07 46 80.</br>Har du spørsmål til nyresykepleier i observasjonsenheten kan du ringe: 23 07 39 26.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner nyrepoliklinikken og observasjonsenheten i 1 etg. D1 b avsnittet, inngang ved blå skulptur i glassgaten.

 

Åpningstid:

Poliklinikk: Kl 07.30 - 15.00, mandag til fredag.

Observasjonsenheten: Kl 07.30 – 19.00, mandag til fredag.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo