Mykoplasma (MG)

Tilbake til praktiske anbefalinger


Indikasjon for testing:  Generelt skal asymptomatiske personer ikke testes for Mykoplasma

Det er høy risiko for resistensutvikling ved hyppig bruk av antibiotika, noe som på sikt vil føre til at man ikke har effektiv behandling til pasienter med symptomer. Testing skal kun gjøres ved symptomer/funn uten annen påvisbar årsak;

kvinner: mellomblødning, postcoital blødning, klinisk cervicitt/uretritt (lettblødende cervix og mukopurulent sekret/dysuri uten annen årsak), akutt bekkensmerte/bekkeninfeksjon

menn: symptomer på uretritt (utflod, dysuri, irritasjon/kløe i urethra), epididymitt/ orkitt, proktitt

Unntak; faste seksualpartnere til pasient med MG skal testes (dette for å hindre reinfeksjon hos den med symptomer).

Prøvetaking (pcr):

Kvinner: Vaginalpinne som tas av pasienten selv (eller av lege) til NAT. Vaginalpinnen føres ca. 6 cm inn i skjeden og roteres rundt i skjeden i 10‐30 sekunder før den tas ut og brytes av i transportrøret.

Menn: Første urinporsjon (10-20 ml) 

Behandling:

Behandling av makrolidsensitiv, ukomplisert urogenital eller rektal MG infeksjon; Tablett Azitromax 500 mg x1 dag 1, deretter 250 mg x1 daglig de neste 4 dager (totalt 3 tabletter). 

Ved makrolidresistens: moxifloxacin 400 mgx1 i 7 dager. 

NB: Doxycyklin 100 mgx2 i 7 dager har kun effekt i 30-40 % av tilfellene.

Komplisert MG infeksjon:Bekkeninfeksjon/Pelvic inflammatory disease (PID); Tablett moxifloxacin; 400mgx1 i 14 dager 

Epidydimitt; Tablett moxifloxacin; 400mgx1 i 10 dager

Moxifloxacin er et antibiotikum i gruppen fluorokinoloner som blant annet benyttes til behandling av makrolidresistent Mycoplasma genitalium (MG). Kun personer med symptomer skal testes for MG. Mange laboratorier kan nå teste for makrolidresistens. Fluorokinolonene er meget resistensdrivende midler og bør brukes minst mulig. 

MG infeksjon er ikke definert som en allmennfarlig smittsom sykdom så undersøkelse og behandling må betales av pasienten selv. Moxifloxacin fås på registreringsfritak i Norge.

Behandling ved makrolidresistent Mycoplasma genitalium (MG)

Ved uretritt/cervicitt; 400 mg 1 tbl x1 peroralt daglig i 7 dager.
Ved bekkeninfeksjon/epididymitt; 400 mg 1 tbl x 1 peroralt daglig i 14 dager.

Kontraindikasjoner

Allergi for fluorokinoloner, graviditet, amming, alder< 18 år, alvorlig leversykdom, hjertesvikt, forlenget QT-tid, elektrolyttforstyrrelser (spesielt hypokalemi), bradycardi, arytmi, tidligere tendinitt og/eller seneruptur relatert til kinolonbehandling. Moxifloxacin kan gi forlenget QT-tid og skal ikke gis til pasienter som bruker andre legemidler som også kan gi forlenget QT-tid (for eksempel antiarytmika, antipsykotika, TCA, enkelte
antihistaminer – sjekk

Forsiktighetsregler

Anvendes med forsiktighet til personer med Myastenia gravis, ved epilepsi eller andre CNS- forstyrrelser (kan nedsette krampeterskelen) 


Bivirkninger og komplikasjoner

Noen får løs avføring/diaré og allergiske reaksjoner kan forekomme. Det er viktig å informere pasienten om at moxifloxacin kan gi bivirkninger.


 

Ved graviditet og under amming; Tablett azitromycin 500 mgx1 dag 1, deretter 250 mgx1 dag 2 til dag 5 (totalt 3 tabletter). Azithromycinresistens ved graviditet og under amming; Behandling med moxifloxacin etter fødsel om vedvarende positiv prøve og symptomer. Moxifloxacin er kontraindisert ved graviditet og amming. 

Behandling av fast partner; kun ved positiv MG test for å hindre reinfeksjon av indekspasienten.

OBS: interaksjoner med moxifloxacin, spesielt medikamenter som kan gi forlenget QT-tid som visse antidepressiva, antiarytmika og azitromycin, se www.interaksjoner.no. Det er viktig å informere pasienten om at moxifloxacin kan gi bivirkninger, spesielt hodepine, senerupturer (bør unngå intensiv trening), hypoglykemi, se link til www.FASS.se. Moxifloxacin fås på registreringsfritak, www.helfo.no

MG er ikke klassifisert som en allmennfarlig smittsom sykdom så pasienten må betale for behandlingen selv. Gi informasjon om seksuell avholdenhet under behandlingen for å hindre smitte.

Kontroll: Det anbefales ikke kontroll, men pasienten bør ta kontakt ved forverring av symptomer eller dersom symptomene vedvarer utover 4 uker.

Kilder:

Ehåndboka Oslo universitetssykehus; http://ehandbok.ous-hf.no/folder/218

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI);
https://iusti.org/treatment-guidelines/

British Association for Sexual Health and HIV; https://www.bashh.org/guidelines

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Sist oppdatert 21.12.2022