Klamydia i primærhelsetjenesten

Tilbake til praktiske anbefalinger

Norge har den 3. høyeste forekomsten av klamydia (Chlamydia trachomatis) i Europa med ca. 25 000 tilfeller årlig. Infeksjonen er ofte asymptomatisk (70‐95 % hos kvinner, > 50 % hos menn). Ung alder (under 25 år) og risikoatferd, som tidligere klamydiainfeksjon, ikke konsistent bruk av kondom og nye eller multiple partnere er de viktigste risikofaktorene for klamydia. Partnere til personer med klamydia er meget utsatt for å være infisert selv, så smittesporing (smo) og samtidig behandling av partnerne er viktig.

Symptomer/funn:

Menn; Kløe, svie eller irritasjon i uretra, dysuri, uretral utflod

Kvinner; vaginal utflod, dysuri, mucopurulent cevicitt med eller uten kontaktblødning, lettblødende cervix, endocervikale sår, postcoital blødning, intermenstruell blødning, abdominal smerte

Komplikasjoner: 

Seksuelt akvirert reaktiv artritt (SARA) (<1 %), epidydimitt -/orkitt, bekkeninfeksjon /PID (pelvic inflammatory disease), kronisk bekkensmerte, tubulær infertilitet, ektopisk graviditet, Fitz‐Hugh‐Curtis syndom (PID og perihepatitt), proktitt, konjunktivitt.

Indikasjon for testing:

- Alder < 25 år
- Symptomer og/eller funn (se over)
- Purulent konjunktivitt
- Brudd på cervix-barrieren
- Påvist annen seksuelt overført infeksjon hos pasienten eller sexpartner
- Seksuelt aktive menn som har sex med menn
- Atypisk neonatal pneumoni
- Risiko eller frykt for smitte

Prøvetaking:

Urogenital klamydia infeksjon; PCR/NAT (nukleinsyre amplifikasjons test) med første porsjon urin for menn (10‐20 ml) og legetatt eller selvtatt vulvovaginal pinneprøve for kvinner (urinprøve har lavere sensitivitet hos kvinner). Hos menn som har sex med menn; også selvtatt pinneprøve fra anus.

Behandling: (ingen sex under behandlingen)
​Ukomplisert urogenital/rektal
CT-infeksjon:
​​Ukomplisert urogenital/rektal
CT-infeksjon ved graviditet og under amming (OBS: kontroll 4 uker etter behandling)
​Bekkeninfeksjon/PID​Epididymitt
​1. valg​Doksycyklin 100mg x 2 p.o i 7 dager. (kontraindisert ved graviditet)​Azitromycin 1g p.o som engangsdose​Doksycyklin 100mg x2 p.o i 14 dager, Metronidazol 500mg x2 p.o i 14 dagerDoksycyklin 100mg x2 p.o i 14 dager. ​
​2. valg​Azitromycin 1g p.o som engangsdose
(1. valg om pasienten bruker isotretinoin, ved sydenferie eller som engangsdose ved usikkerhet mtp compliance)
​Amoksicillin 500mgx 3 p.o i 7 dager.
Kontroll: er ikke anbefalt rutinemessig for pasienter som er blitt behandlet med doksycyklin 200mg daglig i en uke eller azitromycin 1 g for ukomplisert genital infeksjon. Kontrollprøve bør imidlertid tas om annen behandling har vært gitt‐, under graviditet‐, ved kompliserte infeksjoner‐, om symptomer vedvarer‐ eller om non‐compliance eller reeksponering av infeksjon er mistenkt. Når indisert bør kontroll med NAT gjøres 4 uker etter behandling. Kvinner og menn <25 år med klamydia har økt risiko for resmitte på grunn av alder og tidligere atferd. Det anbefales derfor ny test 3‐6 måneder etter behandling.

Kilder:

Ehåndboka Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/document/3671/fields/23

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI); https://iusti.org/treatment-guidelines/

British Association for Sexual Health and HIV; https://www.bashh.org/guidelines


Dokument-og fagansvarlig:


Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

 

Sist oppdatert 21.12.2022