Foto fra Gilomo

Geilo

Geilomo barnesykehus

Geilomo barnesykehus er et spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og/eller medfødt hjertefeil. Vi har plass til 26 barn i skolepliktig alder. Selve sykehuset eies av Norges astma og allergiforbund (NAAF) og drives av Oslo universitetssykehus.

Kontakt

Slik finner du fram

Adresse

Geilomo barnesykehus
Oslo universitetssykehus ,Geilomo
Øyovegen 14
3581 Geilo

Praktisk informasjon

Henvisning til Geilomo

Henvisninger til Geilomo skal innehold utfylt henvisningsskjema.
Last ned henvisningsskjemaet (docx)
Foto fra Gilomo

Norges astma- og allergiforbund

Forbundet har god informasjon om vår virksomhet på Geilomo.
Les mer om tilbudet vårt på Norges astma- og allergiforbund sine sider
Foto av Geilomo barnesykehus