StressProffen – digital stressmestring for pasienter med kreft

Resultater fra en randomisert kontrollert studie viser at StressProffen - et app-basert stressmestringsprogram - kan bidra til å redusere stress, angst og depresjon, og bedre kapasitet for selv-regulering og livskvalitet hos pasienter med kreft.

Publisert 26.05.2023
Kvinne som bruker Stressproffen-appen
StressProffen programmet består av 10 app-baserte moduler med kunnskap og øvelser. Foto: OUS

Tekst: Mette Heitmann Akerø, Oslo universitetssykehus (OUS).
​Foto: Mette Heitmann Akerø og OUS

Lise Solberg Nes, prosjektleder og klinisk helsepsykolog, nå avdelingsleder og forskningssjef ved Avdeling for Digital Helseforskning (DIG), Medisinsk klinikk, OUS, som tidligere arbeidet ved Mayo klinikken i Minnesota, USA, søkte konstant etter gode effektive måter for å hjelpe folk som gjerne var i den mest utfordrende tiden av livet sitt.

Her kom ideen til å lage et evidens-basert digitalt stressmestringsprogram, StressProffen, som kunne gjøres tilgjengelig for mennesker som har eller har hatt kreft, uavhengig av hvor de er eller når de kunne ønske å benytte det. 

Dramatisk livsendring ved kreft

Å få en kreftdiagnose og gjennomgå behandling kan være en stor belastning selv når prognosen er god kan pasienten oppleve vedvarende symptomer. For mange er livet dramatisk endret etter kreft og mange lever også med en «skjult» stressfaktor, bekymringen for at kreften kan komme tilbake. 

"Du kan egentlig tenke på det som et stille vann med en helt klar vannflate," sier Solberg Nes. "Når du kaster en stein ut i vannet så oppstår ringer og bølger, før vannflaten igjen blir blank og stille. Det ser ut som alt er tilbake til normalen. Men under vannflaten er bunnen for alltid forandret – på samme måte som en kreftdiagnose kan endre livet for alltid."

20 år med forskning og utvikling

StressProffen er utviklet ved DIG med støtte fra Kreftforeningen og OUS.
 
Skjermbilder av StressProffen

Skjermbilder fra StressProffen. Foto: OUS

"Den solide kompetansen og erfaringen som avdelingen har opparbeidet seg over 20 år innen digital helse gjør DIG til en virkelig diamant i sykehuset," sier Solberg Nes.

"DIG har vært det perfekte hjem for StressProffen-studien, med sine lokale og internasjonale samarbeidspartnere som blant annet forskere fra Mayo klinikken, USA."

"Det deltok 172 pasienter i den randomiserte kontrollerte StressProffen-studien," forteller Elin Børøsund som er sykepleier, seniorforsker og seksjonsleder for forskning og utdanning ved DIG. 

Deltagerne var i hovedsak kvinner (82%), fra 20 til 78 år, med en variasjon av kreftdiagnoser (48% hadde brystkreft). Deltagerne ble randomisert til enten StressProffen intervensjonen eller til kontrollgruppen, og studien gikk over 12 måneder.  

To kvinner som holder et skilt

Lise Solberg Nes og Elin Børøsund. Foto: Mette Heitmann Akerø, OUS

Statistisk signifikant reduksjon av stress, angst og depresjon

Børøsund forteller at gruppen som fikk StressProffen, sammenlignet med kontrollgruppen, hadde signifikant reduksjon av opplevd stress og symptomer på depresjon, samt bedret livskvalitet og kapasitet for selvregulering. Etter 6 måneders bruk var også angst signifikant redusert.
Etter 12 måneder hadde de i tillegg statistisk signifikant reduksjon av opplevd stress, samt bedre livskvalitet og bedring av kapasitet for selv-regulering. 

Fra oppfølgingssamtalene underveis i studien

«Jeg bruker den daglig, og på de verste dagene med stress går jeg inn flere ganger i løpet av dagen. Merker at det hjelper.» 

«Har fått rutine på å bruke den hver dag. StressProffen har gjort en stor forskjell for meg.»

StressProffen-appen administreres nå av dHealth AS, eid blant annet av Inven2 og kan lastes ned via Google Play/App Store.


  1. ​Forskningsprosjektet Stressmestring for pasienter med kreft i regi av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) i Medisinsk klinikk, OUS, har utviklet og testet det digitale stressmestringsprogrammet StressProffen i en 12-måneders randomisert kontrollert studie. Finansiering: Kreftforeningen (#4602492) og OUS. 
  2. Digital helseforskning omhandler blant annet forskning på digitale løsninger for egenmestring til støtte for mennesker som lever med sykdom.
  3. Lise Solberg Nes og Elin Børøsund, leder prosjektet på vegne av OUS og i samarbeid med blant annet forskere fra Mayo klinikken i Minnesota. 
  4. Referanser:
    1. ​Børøsund, E., Ehlers, S. L., Clark, M. M., Andrykowski, M. A., Cvancarova Småstuen. M., & Solberg Nes, L. Digital stress management in cancer. Testing StressProffen in a 12-month randomized trial. Cancer. 2022. 128(7):1503-1512. 
    2. Børøsund, E., Ehlers, S. L., Varsi, C., Clark, M. M., Andrykowski, M. A., Cvancarova, M., Solberg Nes, L. Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application-based stress-management intervention for cancer survivors. Cancer Med. 2020, 9(11):3775-3785. 
    3. Avdeling for Digital Helseforskning: https://www.digitalhealth.no/​