Oppstart av norskledet europeisk plattformstudie for COVID-19

Den nye europeiske plattformstudien for COVID-19 og fremtidige pandemier, EU-SolidAct, har nå startet å inkludere pasienter ved norske sykehus. Rundt 15 europeiske land skal delta i studien, som ledes fra Oslo Universitetssykehus. I alt 11 norske sykehus fra alle helseregioner vil delta.

En mann iført hvit frakk

- I den første studien vil vi teste ut baricitinib, et legemiddel mot leddgikt, som har vist svært lovende resultater ved alvorlig COVID-19, sier overlege og infeksjonsspesialist Marius Trøseid, som leder studien internasjonalt. Studien ledes på nasjonalt nivå av infeksjonslegene Kristian Tonby og Aleksander Rygh Holten.

- Vi har som mål å inkludere 2000 pasienter internasjonalt, og dette skal være nok til å kunne vise en effekt på overlevelse dersom effekten er såpass god som vi tror den er.

-At dette er en plattformstudie betyr at flere del-studier etter hvert kan gjennomføres over den plattformen, noe som er viktig når flere ulike medikamenter som kan motvirke COVID-19 skal testes ut på kort tid. 

- Selv om vaksiner og smitteverntiltak nå fører til at også den tredje COVID-19-bølgen går raskt nedover i Europa, må vi forvente at pasienter rammes av alvorlig COVID-19 i lang tid framover. Denne plattformen vil være en viktig del av EU sin beredskap ved fremtidige pandemier, og det er viktig at Norge bidrar til dette. 

Kontakt: Marius Trøseid, 92440240, marius.troseid@medisin.uio.noSist oppdatert 08.05.2023