Nybrottsarbeid med kreftdata

Kreftpasientenes forløp går ofte gjennom flere klinikker og avdelinger i Oslo universitetssykehus. Nå lanseres et nytt dashboard i Klinisk datavarehus (KDVH), der OUS-ansatte kan hente data fra flere kilder som sorteres på kreftform heller enn organisatorisk enhet.

Publisert 02.03.2022
Sist oppdatert 20.04.2022

​Dashboardet, Nøkkeldatapanelet for kreft, vil fungere som et verktøy for klinikere, administrasjon og ledelse, forløpsledelser og Kreftstyret. På forsiden vises en oversikt over de viktigste nøkkelindikatorene. Ved å trykke på tallene her eller i fanene med tema-sider, har man mulighet til å se nærmere på utviklingstendenser.

– Å sortere data på kreftform og pasientforløp gir nye muligheter til å forstå og forbedre virksomheten vår, sier Morten Tandberg Eriksen, Kreftstyre- og styringsgruppemedlem i OUS.  

Kvalitetsindikatorene blir detaljert beskrevet i indikatordefinisjoner. Disse er tilgjengelige for alle og sikrer en felles forståelse av tallene som presenteres. 
 
- Dashboardet er et resultat av et svært godt samarbeid mellom Kreftstyret og KDVH-enheten. I tillegg har en faglig ekspertgruppe vært involvert, sier Sigbjørn Smeland, leder for Kreftstyret og prosjektets styringsgruppe.

- Nøkkeldatapanelet har i lang tid vært etterlengtet av Kreftstyret, og blir nå viktig i forbindelse med reakkrediteringen som Comprehensive Cancer Center (CCC).

Mange muligheter framover

Fremover skal flere indikatorer legges til og programmer kobles mot KDVH. Blant annet gjelder dette CMS (publiseringsløsning). Det er Kreftstyret som prioriterer hvilke indikatorer som skal inkluderes, men innspill tas gjerne imot.
 

Foto av Elisabeth Ross, Olivier Bouissou, Irina Ariansen, Ingrid Kristine Small Hanto, Sigbjørn Smeland og Morten Tandberg Eriks
Arbeidsgruppa fra venstre: Elisabeth Ross, Olivier Bouissou, Irina Ariansen, Ingrid Kristine Small Hanto, med styringsgruppe- og Kreftstyremedlemmer Sigbjørn Smeland og Morten Tandberg Eriksen. Foto: Oslo universitetssykehus

 

Ansatte kan finne mer informasjon om nøkkeldatapanelet på Oslo universitetssykehus sitt intranett/virksomhetsportal.