Vaksine-terapi mot multi-resistente tuberkulosebakterier er under utvikling

Forskerne er på vei med en ny behandlingsform som svar på stigende forekomsten av antibiotika-resistente tuberkulosebakterier.

Publisert 26.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Omtrent halvannen millioner mennesker dør hvert år av tuberkulose og COVID-19 pandemien ser ut til å gjøre problemene enda verre.

Behandling av den ”alminnelige” tuberkulosebakterien krever fire ulike antibiotika og varer minimum seks måneder. Resistente tuberkulosebakterier er mye vanskeligere å behandle, og dødeligheten er høyere. Her tar behandlingen ofte opp til halvannet år, uten garanti for at sykdommen kureres.

Immunterapi mot resiste​nte bakterier

Som et motsvar til den alvorlige tuberkulosesituasjonen i verden har forskere ved Oslo universitetssykehus for første gang testet ut en vaksine utviklet av danske forskere ved Senter for Vaksineforskning ved Statens Serum Institut, på pasienter med tuberkulose. Vaksinen kan fungere som immunterapi ved at det gis en terapeutisk vaksinasjon til personer som allerede er syke av tuberkulose.

– Tuberkulosesykdommen oppstår når immunforsvaret ikke lenger er i stand til kontrollere bakteriene som man kan ha blitt smittet med for lenge siden. Idéen med terapeutisk vaksinasjon er å hjelpe immunforsvaret til bedre å kunne bekjempe infeksjonen, samtidig som man får antibiotikabehandling, sier Anne Ma Dyrhol-Riise, overlege på Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og prosjektleder for den kliniske studien.

Publisert i "Nature": Vaksinen øk​​er mengden immunceller

Forskerne ved Oslo universitetssykehus har i samarbeid med kollegaer ved Statens Serum Institutt publisert resultatene av en klinisk utprøving av vaksinen i det anerkjente tidsskriftet, Nature Communications.

– Resultatene våre viser at vaksinen øker mengden av de immuncellene som retter seg mot tuberkulosebakteriene. Vi kan dermed forsterke det immunsvaret som pasientene allerede har, noe som er et viktig funn. Terapeutisk vaksinering kan derfor bedre prognosen for pasienten.
Dette ifølge Dyrhol-Riise.

Tuberkulosebakteriene u​​tvikler ikke nye varianter

Rasmus Skaarup Mortensen ved Statens Serum Institut sier det er usannsynlig at tuberkulosebakteriene kan utvikle nye varianter som unngår vaksinen, slik vi har sett med Corona-viruset. Han fortsetter:

– I motsetning til COVID-19-vaksinene som fokuserer på ett molekyl, trener vår tuberkulosevaksine opp immunsystemet til å angripe bakterien fra mange forskjellige vinkler på samme tid. Bakterien vil måtte mutere på mange ulike steder for å overvinne vaksinen, noe som er lite sannsynlig. Med de stigende forekomstene av multiresistente tuberkulosestammer, kan slike terapeutiske vaksiner vise seg å være et godt våpen.
Studien har for første gang vist at en terapeutisk vaksine er trygg, og kan inngå i en kombinasjonsbehandling sammen med antibiotika i behandling av tuberkulose. Dette regimet kan potensielt være nyttig både ved multiresistent tuberkulose og forkorte varigheten av behandling av vanlig sensitiv tuberkulose.

Kan få betydning for mi​​llioner av mennesker

Resultatene kan derfor få betydning for millioner av mennesker, men må først studeres videre i større studier som også inkluderer pasienter med multiresistent tuberkulose. Vaksinen, som kalles H56:IC31, er på det nåværende tidspunkt i en større klinisk utprøving i Afrika hvor man tester vaksinens evne til å forhindre sykdom hos pasienter som nettopp har avsluttet sin tuberkulosebehandling.

Kontakt​

Anne Margarita Dyrhol-Riise, hovedansvarlig for den kliniske utprøvingen, seksjonsoverlege, prof. dr. med. Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no.