Interkontinentalt samarbeid

Barnekirurgene ved OUS hadde nylig besøk av en av verdens mest erfarne kirurger på endetarmsmisdannelser, dr. Marc Levitt fra USA. Han kom på besøk til Norge for å hjelpe til med operasjoner av spesielt komplekse endetarmsmisdannelser hos barn.

Publisert 19.06.2023
Sist oppdatert 21.06.2023
Foto av dr. Levitt. Foto: Kristin Bjørnland
Dr. Levit fra USA. Foto: OUS

Hirs​chsprung sykdom og endetarmsmisdannelser

I Norge blir det født ca 20 barn hvert år med endetarmsmisdannelse eller Hirschsprung sykdom.  Ved Hirschsprung sykdom mangler deler av tykktarmen nerveceller (ganglieceller) som gir barna svært kraftig forstoppelse. Behandlingen er kirurgisk og innebærer at den delen av tarmen som mangler ganglieceller, fjernes.  

Hirschsprungs sykdom - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Anorektale misdannelser (ARM) - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Endetarmsmisdannelser har varierende alvorlighetsgrad. Ved den mest alvorlige og sjeldne varianten av endetarmsmisdannelse har urinrør, endetarm og skjede ett felles utløp. Barna trenger operasjon raskt etter fødsel, og målet er å lage en endetarmsåpning der den normalt skal være plassert. Hos noen vil det også være behov for å rekonstruere urinrør og skjede.

Barna får som regel store problemer med tarmfunksjon etter operasjon både ved endetarmsmisdannelse og Hirschsprung sykdom. Mange barn vil trenge flere operasjoner i løpet av de første leveårene. Problemer med tarmfunksjon kan gi nedsatt livskvalitet og psykososial helse. Abid Radja har i sin bok beskrevet på en god måte hvordan det er å leve med dårlig endetarmsfunksjon.

Besøk av amerikansk team til Barnekirurgen

Operativ behandling av de mest komplekse og sjeldne medfødte misdannelsene i endetarmen er vanskelig. Og fordi misdannelsene er så sjeldne, er det vanskelig for barnekirurger i et lite land som Norge, å få tilstrekkelig erfaring.    

Teamet på operasjonsstua

Teamet på operasjonsstua. Foto: OUS.

Dr. Levitt anses som den barnekirurgen i verden med størst erfaring med komplekse endetarmsmisdannelser. Han holder kurs om endetarmsmisdannelser i hele verden, har skrevet en rekke vitenskapelige artikl​​er og bøker om emnet og opererer pasienter fra hele verden. Han leder også Colorectal team overseas som er et tverrfaglig team av leger og sykepleiere som er spesialister på endetarmsmisdannelser hos barn.

Bilde av teamet

Et team på 25 personer (kirurger, anestesilege, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere, stomisykepleiere, prosjektledere og frivillige) kom på besøk fra 29 mai til 2. juni. Foto: OUS.

Operasjoner med videooverføring

Teamet fra USA opererte sammen med OUS personell 10 barn med kompliserte varianter av Hirschsprung sykdom og endetarmsmisdannelse. Det var videooverføring fra operasjonsstue på Intervensjonssenteret til auditorium på Intervensjonssenteret hvor 20 kirurger fra flere europeiske land så på operasjonene og kunne stille spørsmål underveis.

Bilde av videooverføringen

Videooverføring fra operasjonsstuen på Intervensjonssenteret. Foto: OUS

Sykepleiere i det amerikanske teamet hadde undervisning for sykepleiere på barnekirurgisk sengepost og hadde også felleskonsultasjoner med OUS sykepleiere hvor de møtte pasienter med spesielt utfordrende tarmfunksjon etter operasjon.

Den siste dagen var det et heldagsseminar der sykepleiere og leger fra åtte land deltok. De fleste var tilstede fysisk, men det var også mange som var med digitalt.

Vellykket besøk

Besøket var svært vellykket. Barn med spesielt komplekse misdannelser i endetarmen fikk operativ behandling som ikke blir tilbudt i Norge. Det tverrfaglige teamet på OUS som behandler disse barna, fikk viktig ny kunnskap om både operasjonsteknikker og behandling av problematisk tarmfunksjon etter operasjon.

 ​Bilde av Rasmus fra OUS og Bjørn fra USA kom til barna

​Rasmus fra OUS og Bjørn fra USA kom til barna

Les mer om Marc Levitt: Provider Profile - Marc Levitt, M.D. | Children's National Hospital (childrensnational.org)