Transtudien:

Ingen forskjell på de som tok tran og de som ikke gjorde det

Resultatene fra Transtudien ble i dag publisert i tidsskriftet The British Medical Journal (BMJ). Studien fant ingen forskjell i forekomsten av covid-19, alvorlig covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner mellom de som tok tran og de som ikke gjorde det.

Publisert 08.09.2022
Sist oppdatert 09.09.2022
Trankapsler
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​​Nesten 35 000 nordmenn har bidratt i den blindede, randomiserte og placebokontrollerte studien ved å ta tran eller placebo vinteren 2020-21. 

Studien ble ledet av Mikrobiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus av forsker og lege Arne Søraas, forsker og ernæringsfysiolog Sonja Brunvoll og forsker og statistiker Anders B Nygaard. Hensikten med studien var å finne ut om tran kunne forebygge covid-19, alvorlig covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. 

Foto av forskergruppen

Forskergruppen bak transtudien, ledet av Arne Søraas (bakerst til høyre). Foto: Lars Petter Devik, OUS

Det viste seg at de som tok tran fikk høyere nivå av vitamin D og omega-3 enn de som fikk placebo. Likevel var resultatet negativt. Det betyr at forskerne ikke fant noen forskjell i forekomsten av covid-19, alvorlig covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner mellom gruppene. Tran kunne altså ikke forebygge verken covid-19 eller luftveisinfeksjoner.

Resulatene​​

Last ned rapporten fra transtudien​

Les mer i British Medical Journal

Les mer om Transtudien.​​