Fornyet akkreditering som Comprehensive Cancer Center

Oslo universitetssykehus er for andre gang godkjent som Comprehensive Cancer Centre (CCC) eller et helhetlig kreftsenter.  Denne statusen henger høyt og krever en kreftvirksomhet på høyt nivå innen et bredt sett av områder knyttet til diagnostikk, behandling og forskning på kreft.

Publisert 04.05.2023
Sist oppdatert 20.06.2023
Foto av sykepleier som justerer cellegift på stativ
Oslo universitetssykehus har fått fornyet akkreditering som Europeisk Comprehensive Cancer Center. Illustrasjonsfoto: Thea Tønnessen.

CCC-status krever også at vi har en samlende, koordinerende ledelse for kreftvirksomheten. Denne må bidra til koordinert problemløsning og utvikling av området både på kort og lengre sikt. 

Dette er andre gangen OUS blir godkjent som CCC. Første gang var i 2017. Hver akkreditering gjelder for fem år. Så Oslo universitetssykehus sin CCC-status vil nå vare fram til 2028. Diplomet vil bli delt ut i Paris i juni. 

Foto av Sigbjørn Smeland

Sigbjørn Smeland. Foto: Oslo universitetssykehus.

​- Grunnen til at vi nå er med i et selebert selskap på rundt 30 europeiske kreftsenter som har status som CCC, er målrettet arbeid som har pågått i mange år, sier Sigbjørn Smeland, leder for kreftklinikken ved OUS.​

I denne sammenheng uttaler Smeland seg som leder for OUS kreftstyre. Det er det interne lederforumet som nå i 6 år har hatt en koordinerende rolle for kreftområdet i OUS. Det er også de som har ledet arbeidet med reakkreditering. Selve akkrediteringen skjer i regi av den europeiske organisasjonen for kreftvirksomhet på sykehus (OECI). 

- Det ligger mye arbeid bak selve prosessen med reakkreditering, sier Smeland.

- Ikke minst må vi selv vurdere og dokumentere kvaliteten på kreftvirksomheten på bakgrunn av en lang rekke variabler. Sist november kom så et internasjonalt team på seks personer med bakgrunn fra andre kreftsentre. Gjennom vår dokumentasjon og gruppeintervjer med rundt 15 av våre ansatte gjorde de den samme vurderingen av vår virksomhet. Etter det har vi laget en oppfølgingsplan ut fra tema der vi sammen er blitt enige om at vi må løfte oss. Flere av disse hadde vi allerede erkjent på forhånd, og der er vi godt i gang med utviklingsprosjekt.

Smeland viser i den forbindelse til for eksempel videreutdanning når det gjelder sykepleierkompetanse innen kreft, styrking og utvikling av interne kvalitetsregistre, realisere ideen med diagnosevise sentre ved Radiumhospitalet og bruke klinisk datavarehus til å lage et diagnosespesifikt informasjonsystem for kreft i OUS kalt nøkkeldataprosjektet. 

- Vi har sett stor nytte av å bli sett i kortene fra fagfeller fra andre europeiske kreftsenter og det de har påpekt gir god motivasjon for det vi nå tar tak i. 

Smeland understreker også at CCC-statusen har betydd at OUS som kreftsykehus har fått betydelig oppmerksomhet i Europa og er nå delaktig i nyttige nettverk både på nordisk og europeisk plan. Det siste skjer blant annet gjennom prosjekt i programmet EU beating cancer plan​

Foto av Jean-Benoit Burrion, Sigbjørn Smeland og Thierry Phiilip som viser frem CCC-sertifikatet.

Sigbjørn Smeland, leder for kreftstyret i Oslo universitetssykehus, mottar diplomet som viser at OUS har fornyet sin akrreditering som Comprehensive Cancer Center. Smeland flankeres av Jean-Benoit Burrion (t.v) og Thierry Phillip (t.h.)