Felles radiologisystem: - Pasientene vinner på dette

Endelig er OUS i gang med ett felles radiologsystem som skal gjøre hverdagen lettere for klinikerne og sikrere for pasienten. På sikt skal også systemet rulles ut på de andre sykehusene i Helse Sør-Øst.

Hedda Holth
Publisert 13.06.2023
Sist oppdatert 03.01.2024
Bilde av Paulina Due-Tønnessen og Hilde Myhren.

- Uten det gode samarbeidet mellom OUS, Sectra og Sykehuspartner hadde det ikke vært mulig å få dette til, sier klinikkleder for Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Paulina Due-Tønnessen her sammen med Medisinsk direktør Hilde Myhren.

- En felles løsning for hele OUS har vi ønsket oss lenge, helt siden vi ble OUS for 12 år siden og hadde​ fire forskjellige RIS/PACS-systemer, og nå har det endelig blitt en realitet. Dette vil gi gode synergier i avdelingene på tvers av lokalisasjonene i OUS og ikke minst innen egen klinikk. En stor takk til alle som har bidratt og til alle nye brukere ved Ullevål, Aker og legevakten som har tatt imot ny løsning med ny arbeidsflyt med positivitet og pågangsmot. Superbrukere fra Rikshospitalet og Radiumhospitalet har gjort oppstarten tryggere. Og uten det gode samarbeidet mellom OUS, Sectra og Sykehuspartner hadde det ikke vært mulig å få dette til, sier klinikkleder for Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Paulina Due-Tønnessen.

Rikshospitalet og Radiumhospitalet koblet seg på det nye systemet i oktober i fjor. I slutten av april var det Ullevål, Aker og Skadelegevakten sin tur.
 
Selv om det var mye jobb så er de involverte i all hovedsak fornøyd.
 
- Oppstartsdagen var godt planlagt med økt bemanning på avdelingen, ressurser fra Sykehuspartner og Sectra, samt redusert drift. Vi hadde sluttbrukerkurs i fjor høst da oppstarten egentlig skulle vært i oktober. Siden innføringen ble utsatt, gjennomførte vi repetisjonskurs i vår, tett opp mot oppstart i april. Vi valgte å lære opp egne instruktører som kjørte sluttbrukerkursene, siden egne ansatte er de med best kjennskap til drift og arbeidsflyt relevant for opplæring. Vi har hatt fokus på å lære opp mange superbrukere til oppstart og hadde superbrukere på hvert vaktteam uken etter oppstart. Disse har i tillegg bistått med repetisjonskurs. Vi har hatt et eget kursmiljø/opplæringsmiljø som hele tiden har vært tilgjengelig for trening av sluttbrukere inn mot oppstart. Vi valgte å bytte system på en torsdag fremfor en fredag, siden det er flere ressurser tilgjengelig generelt sett på ukedag. Ved oppstarten satte vi opp en lokal base på Ullevål, tett mot drift for å støtte sluttbrukerne. Dette ressurssenteret ble bemannet med personell fra Sykehuspartner, Sectra og OUS, forklarer Bente Flaen, som til daglig er fagradiograf på KRN/Ullevål. Hun har jobbet mer eller mindre fulltid med forberedelser til innføring nå i to år, og har ledet radiografene i prosjektet.
Bilde av Bente Flaen foran skjerm

Bente Flaen har jobbet mer eller mindre fulltid med forberedelser til innføring nå i to år, og har ledet radiografene i prosjektet.

Bedre samordning

Systemet skal gjøre det enklere for klinikerne å løse sin arbeidsoppgaver og tryggere for pasientene.

- Det er veldig lett å samarbeide og samhandle i den nye løsningen. Det er lett å se hvor pasienter er, unngå dobbeltbookinger og dobbeltundersøkelser. Kort sagt bedre pasientsikkerhet. Vi kan se hvilke undersøkelser som er gjort og vi trenger ikke utsett pasientene for unødig røntgenstråling. Videre kan vi enkelt få oversikt på kontrast og legemidler som pasienten har fått på tvers i OUS, dermed unngås tette kontrastdoser. Løsningen har også topp moderne verktøy for bildebehandling, blant annet knyttet til ortopedi. Flere helseforetak kan kobles på systemet og vi har en effektiv tilgangsstyring for å kontrollere innsyn i systemet. Systemet har også integrasjon med DIPS, slik at bruker få direkte informasjon fra DIPS f.eks. om «cave», kritisk pasient info og blodprøvesvar, forteller Johan Castberg Hellund, seksjonsleder for Muskel/skjelett radiologi ved Ullevål/Aker/Skadelegevakten. 
Han er ikke i tvil om at felles RIS/PACS er viktig for sykehuset: - Et radiologisystem er en av grunnsteinene i et moderne sykehus, som bare må virke.
Bidle av Johan Castberg hellund foran skjerm med diktafon

Johan Castberg Hellund er ikke i tvil om at felles RIS/PACS er viktig for sykehuset: - Et radiologisystem er en av grunnsteinene i et moderne sykehus, som bare må virke.

- Pasientene våre er ofte innom flere ulike sykehus i OUS, og med et system har vi nå fått utarbeidet felles mal for innkallingsbrev til pasientene. Det er gjennomgått forberedelsesinformasjon tilknyttet innkallingsbrevet, for å få en mer felles og enklere tekst til pasienten, uansett hvilken lokalisasjon i OUS de skal til. Vi har jobbet mye med struktur på navnsetting av elementer i systemet siden det skal være en regional løsning; Det skal være lett og entydig å se hvor bildene er tatt både for ansatte på radiologi og behandler. Navnestrukturen vil videreføres for andre sykehus som blir koblet på, sier Mona Risdal, vikarierende seksjonsleder CT Ullevål.

Pasientene vinner

På Rikshospitalet og Radiumhospitalet var systemet noe kjent fra før og derfor ble de koblet på det nye systemet først.

- Selv om vi hadde Sectra fra før så er dette et helt nytt system også for oss. Dette er veldig bra for pasientsikkerheten. Alt er i samme system og på sikt får helseregionen det samme systemet. Det er også en effektiviseringsgevinst i at det tas færre bilder og at alt finnes på ett sted. Det innebærer også at ansatte andre steder i OUS, og etter hvert også i regionen, vil kunne systemet og dermed bare trenge kort lokal opplæring for å kunne jobbe flere steder. En annen positiv ting gjennom prosessen er at ansatte på de ulike husene har kommet nærmere hverandre, noe som kan være veldig nyttig. Superbrukere fra ulike steder har hjulpet hverandre og blitt kjent. En fin ting når vi sikter mot nye sykehus i fremtiden, forteller Anne Bjørnstad, avdelingsleder for radiografene på Rikshospitalet.

Anne Bjørnstad, avdelingsleder for radiografene på Rikshospitalet. og Einar Hopp avdelingsleder for radiologene på Rikshospitale

Anne Bjørnstad, avdelingsleder for radiografene på Rikshospitalet. og Einar Hopp, avdelingsleder for radiologene på Rikshospitalet.

- Det er gunstig rent faglig å lære fra hverandre og det er lett å finne bildene. Vi deler arbeidet på en ny måte. Selv om en pasient har tatt bilder på et annet sykehus så trenger ikke bildene å tas på nytt på f.eks. Rikshospitalet, men de kan hentes opp og tolkes med en spesialkompetanse om det er nødvendig, sier Einar Hopp, avdelingsleder for radiologene på Rikshospitalet. 
Han ser også frem mot at hele regionen tar systemet i bruk: - Om OUS kan konfigurere godt, så vil det være bra for andre også, vi kan si at vi brøyter litt av veien. De andre sykehusene må selvsagt også få gjøre det til sitt så det passer for dem, men det er flere fordeler enn ulemper.
 
Denne løsningen er en fordel med tanke på undervisning også. OUS er en stor utdanningsinstitusjon og det kommer gode læringsmiljøer i nytt PACS.

Det hele høres ut som en suksesshistorie uten sidestykke, men det finnes fortsatt ting som må forbedres. Spesielt radiologene sliter med talegjenkjenningen.
Ved oppstart felles radiologiløsning var det også inkludert en ny løsning for talegjenkjenning. Den første versjonen av denne har ikke hatt god nok kvalitet. Denne er nå erstattet med en tidlig utgave av neste versjon kalt «Atlas».
- Radiologene bruker lengre tid på beskrivelser, systemet lærer så langt ikke godt nok. Tidsbruken har økt med 3-4 ganger på enkle undersøkelser, mer på kompliserte, men det jobbes med pågående implementering av systemer for dette, sier Hopp.

For fremtiden

- At OUS har lykkes i å innføre nytt regionalt radiologisystem skyldes et godt trepartssamarbeid mellom Sykehuspartner, Sectra og sykehuset. Tross hindringer underveis har teamet holdt humøret oppe og jobbet jevnt og godt og mye. OUS skal nå arbeide videre med å utnytte mulighetene som ligger i multimedia-delen av systemet, sier medisinsk direktør og prosjektleder, Hilde Myhren.

​En del av den nye løsningen er også et forsknings-PACS. - Det er lovregulert at vi skal ha forskningsdata adskilt fra kliniske data, noe vi ikke hadde før. Systemet gir oss mulighet til å pseudoanonymisere, slik at forskningsgrupper kan få tilgang på en ny måte og det gir en større robusthet for forskning. Noe som er bra for fremtiden er at vi kan anonymisere for AI-trenings- prosesser, der trenger man gode algoritmer og store datamengder. OUS har en stor bildebank, så her trengs det god lovgivning og gode etiske retningslinjer, forklarer Hopp.​