En historisk ansettelse

For første gang i historien blir en muslimsk samtalepartner ansatt i prestetjenesten ved Oslo universitetssykehus. Prestene snakker daglig med mennesker som ikke har en kristen tro, de snakker også jevnlig med muslimer som selv ønsker det. Men for de pasientene som trenger religiøs veiledning eller råd, ønsker koranlesning eller bli bedt for av en muslim, er det viktig å ha et tilbud om en muslimsk samtalepartner.

Publisert 16.06.2021
Sist oppdatert 19.05.2023
Abdifataah Mohamed Mahamud, sammen med prosjektleder Ingrid Vassli Flateby og sykehusprest Harald Nydal

Abdifataah Mohamed Mahamud er ansatt som muslimsk samtalepartner i sykehuset. Her sammen med prosjektleder Ingrid Vassli Flateby og leder for prestetjenesten, Harald Nydal.Abdifataah Mohamed Mahamud er ansatt i en 30 prosent prosjektstilling som skal deles mellom OUS og Sykehjemsetaten. 

Abdifataah har allerede har hatt en rekke samtaler med pasienter og pårørende ved OUS i kraft av å være samtalepartner i Samtalepartnerteamet ved OUS. Han er til daglig ansatt som norsktalende imam ved den flerkulturelle moskeen Islamic Cultural Center (ICC) på Grønland, og har en femårig religiøs utdannelse.
Abdifataah er glad for tillitten, og spent på å komme i gang. - Det er en stor glede at Oslo universitetssykehus og Oslo kommune tilrettelegger for at muslimers åndelige og religiøse behov blir møtt. Jeg ser frem mot å til å bli kjent med og samarbeide med nye kolleger i helsevesenet.

Ingrid Vassli Flateby er prosjektleder og er forventningsfull til hva slags erfaringer som kommer ut av prosjektet. - Dialogmidlene fra Barne- og familiedepartementet gjør det mulig å teste ut noe helt nytt i prestetjenesten, ved å la en muslimsk samtalepartner ta del i arbeidsfellesskapet og tilby et mer mangfoldig tilbud om tros- og livssynsbetjening til pasienter og pårørende ved OUS og i SYE. Åndelig og eksistensiell omsorg er en viktig del av en helhetlig pasientbehandling og det er en stor ressurs for sykehuset å ha tilgang til en muslimsk samtalepartner og veileder.

- Verdifulle erfaringer

Mange har vært involvert i utviklingen av prosjektet internt i helsevesenet, men også muslimske organisasjoner, moskeer og Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn har bidratt med innspill til hvilke kvalifikasjoner som er viktig i stillingen og hvordan den bør brukes.
Ifølge leder av prestetjenesten Harald Nydal er dette et stort steg for prestetjenesten. - Vi er glade for å kunne inkludere en muslimsk samtalepartner i tilbudet om åndelig og eksistensiell omsorg ved OUS. Siden dette er en prosjektstilling vil vi gjennom det året som ligger foran ha mulighet til å gjøre oss verdifulle erfaringer.
Abdifataah vil gå sammen med prestene på sykehuset og Solfjellshøgda helsehus den første tiden for å bli kjent. Gjennom hele perioden vil han ha tett samarbeid med prestene og motta veiledning på arbeidet sitt. 

I en 30 prosent stilling vil han ikke ha mulighet til å møte alle behov i sykehuset, men er avhengig av å spille på de andre muslimske samtalepartnerne i Samtalepartnerteamet. Det består av imamer og samtalepartnere, kvinner og menn, og både Sunni og Shia-moskeer er representert. - Hvem pasienten selv ønsker å snakke med, vil alltid være det avgjørende, slår sykehusprest Harald fast.​

Abdifataah Mohamed Mahamud på besøk på en av avdelingene våre

Abdifataah Mohamed Mahamud på besøk på en av avdelingene våre. Foto: Ingrid Vassli Flateby