44 språk på få sekunder: Appen som supplerer tolketjenesten

Appen bidrar til økt pasienttilfredshet, mer effektiv ressursbruk for de ansatte og mer effektiv tolkebruk.

Publisert 01.03.2023
Sist oppdatert 10.03.2023
En hånd som holder en tablett

​​Appen er i bruk på 29 enheter og seksjoner ved ​Oslo universitetssykehus, og tilbakemeldingene fra ansatte på appen er så langt utelukkende positive.

 - Appen er veldig nyttig, og vi får gode tilbakemeldinger. Noen var kanskje litt skeptiske i starten, siden de ikke kjente den eller visste hvordan de best kunne bruke den.  Men de aller fleste tok dette veldig raskt når de fikk prøvd seg litt, og mange er nysgjerrige på den nå, sier sykepleier på akuttmottaket på Ullevål Mirka Reinholdt.

bilde av Sykepleier på akuttmottaket på Ullevål, Mirka Reinholdt.

Sykepleier på akuttmottaket på Ullevål, Mirka Reinholdt.

Ro og trygghet for pasienten

Sammen med kolleger på akuttmottaket har de testet appen siden 1. oktober i fjor.

 - Ved hjelp av appen kan vi si mye før tolken kommer. For eksempel nettopp at tolken kommer, at vi skal ta blodprøver og hva som skal skje videre. Å få formidlet dette, er veldig viktig, for det skaper ro og trygghet for pasienten, sier Reinholdt.

 - Setningene vi trenger, er enkle å finne. Lettere enn vi først trodde. Setninger som for eksempel «du må vente litt, legen kommer» eller «det er ikke farlig». Appen har en rolig og profesjonell tone. Noen språk er mer i bruk enn andre.

Appen inneholder kun setninger som er ferdig oversatt og kvalitetssikret. Slik vet Reinholdt og kollegene at innholdet har høy faglig kvalitet.

Stor interesse blant ansatte og ledere

Interessen for å få teste verktøyet blant ansatte og ledere på OUS er stor, og 29 enheter og seksjoner på OUS bruker nå verktøyet. Enhetene er fordelt på følgende klinikker: Akuttklinikken, Medisinsk klinikk, Kreftklinikken, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Nevroklinikken, Teknologi og innovasjonsklinikken, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon og Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Tilbakemeldingene fra ansatte er utelukkende positive og har bidratt til å tette et gap i kommunikasjonen med minoritetsspråklige pasienter. Spesielt med det økende antall pasienter fra Ukraina har appen vært nyttig.

Den første basic informasjonen

Mirka Reinholdt viser frem eksempler på setninger som inneholder den første basic informasjonen pasientene gjerne trenger.  Hun viser fram hvordan den snakker for eksempel mandarin og somali, men Reinholdt understreker at appen kun er et supplement.

- Dette erstatter ikke tolken, men det bidrar til at pasienter føler seg tryggere i første møte med mottaket.

- Savner du noe ved appen?

- Ikke akkurat nå. Den fungerer bra, og du kan bruke søkefunksjonen, så kommer flere setninger opp hvis vi trenger det. Jeg har vært med å teste appen, og jeg synes den er tydelig og oversiktlig. Du kan tilpasse den til ulike avdelinger og pasientgrupper. Appen gjør også at vi kjenner oss tryggere. I tillegg har selv jeg lært noen nye setninger på forskjellige språk, sier hun.

Egne spillelister

For å gjøre det hele mest mulig oversiktlig, er det mulig å lage egne spillelister over setninger de bruker ofte. Dette kan for eksempel gjøres for alle ansatte innen en avdeling, enhet eller et fagområde.

- Selv om ulike steder på sykehuset har ulike behov, kan vi bruke den over det hele. Med samme verktøy kan vi utveksle erfaringer selv om behovene er litt forskjellig. Vi kan velge våre ulike tema som for eksempel sykepleieundersøkelse eller overflytting eller andre tema. Alt som hører med.

Reinholdt har vært i møte med utviklere av appen. De har tatt imot innspill, og den har hele tiden vært under utvikling.

- Det er gøy når det er lett å finne fram blant masse ord og utrykk. Når appen sier ordene eller setningene, er det fint både for de som ikke alle kan lese eller de som ikke orker det når de er i en vanskelig situasjon på sykehus.

Pilot forskningsstudie er i gang 24/7

En pilot forskningsstudie på hjerteopererte pasienter gjennom deres behandlingsforløp på sykehus gjennom hele døgnet er under gjennomføring ved thoraxkirurgisk avdeling, OUS, Ullevål. I mange situasjoner for eksempel på kveld og natt hjelper appen til i dialog mellom pasienter og for eksempel sykepleiere.

- Studien tester effekten av det digitale verktøyet på pasienter og helsepersonell med daglige observasjoner, intervju og spørreskjema. Foreløpige resultater fra pasienter og helsepersonell viser at appen er lett å bruke og nyttig til å kartlegge symptomer, informere om behandlingstiltak og trygge pasientene blant annet om smerter og medisinering. I tillegg kan operasjons- og anestesisykepleierne nå gjennomføre trygg kirurgi-spørsmål på pasientens eget språk på operasjonsstua, sier Irene Lie, som er seniorforsker og professor og leder for studien sammen med Sandra Røkeness, forskningsykepleier på thoraxkirurgisk avdeling Ullevål.

Bilde av Sandra Røkeness og Irene Lie

Sandra Røkeness og Irene Lie leder studien.

Studien er et samarbeid mellom thoraxkirurgisk avdeling, OUS, Ullevål og Helse Sør-Øst, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), med støtte fra Stiftelsen Dam.

Hvordan kan vår avdeling ta i bruk appen?

Hvis din avdeling ønsker å ta appen i bruk, kontakt Lixian Cheng, Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, lixche@ous-hf.no

Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester i Direktøren stab vil bistå i innføringsperioden med opplæring og oppfølging underveis, men hver avdeling/enhet/seksjon som ønsker å ta appen i bruk må også utnevne 1-2 superbrukere. Superbrukerne vil ha ansvar for å velge ut hvilke fraser som skal ligge lett tilgjengelig i appen etter deres behov. 

Prosjektet Digitalt oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter ble i 2021 innlemmet i den regionale IKT- porteføljen i Helse Sør- Øst, og ledes av Camilla Holt Hasle.

Alle får tilgang

Det har vært gjennomført en anbudsrunde i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner, og et ferdig utviklet verktøy er nå anskaffet og tatt i bruk i alle HF. Sykehuspartner har inngått rammeavtale på vegne av Helse Sør-Øst. Oslo universitetssykehus har nå gjort avrop på rammeavtalen, som innebærer at alle ansatte på alle avdelinger og klinikker får tilgang til verktøyet.

Sykehuspartner HF vil tilby og forvalte det digitale verktøyet mens teknisk drift leveres av leverandøren Care to Translate AB.

Disse kostnadene er på foretaksnivå, og det er ingen kostnader for den enkelte klinikk eller avdeling utenom eventuelt innkjøp av digitale enheter som smarttelefon, nettbrett eller PC hvis avdelingen ikke har noen fra før. Det er behov for 1-2 enheter avhengig av antall ansatte og lokalisasjoner.  ​