Vi gleder oss til flytting av legevakta i 2023!

Jeg er opptatt av at vi skal flytte vårt gode arbeidsmiljø, våre gode arbeidsprosesser og vårt gode samarbeid med Helseetaten over i nytt bygg - ikke bare utstyr og flyttekasser.

Tekst: Tina Ludvigsen, flytte- og opplæringskoordinator for Storbylegevakten

Bilde av en kvinne som smiler

Flytte-og opplæringskoordinator Tina Ludvigsen

Jeg startet på Skadelegevakta i 2014, og allerede før det var det snakk om ny legevakt. Gjennom hele prosjektet har det vært gode medvirkningsprosesser på Legevakta - fra skisseprosjekt til forprosjekt, detaljering av areal og nå i gjennomføringsfasen. Mine ledere på Skadelegevakta inkluderte alle ansatte tidlig i prosessen. Vi har jobbet med planlegging av drift, tegninger av bygg og rom, forbedring og etablering av pasientsløyfer og arbeidsprosesser, flytting og opplæring. Inkluderingen har ført til stort engasjement hos alle ansatte i Storgata. 

I 2019 ble jeg valgt som Klinikkhovedverneombud for Ortopedisk Klinikk, og kom nærmere innpå prosjekteringen av ny legevakt. Fra september 2021 har jeg jobbet som flytte- og opplæringskoordinator, samtidig som jeg fremdeles er hovedverneombud for alle OUS-ansatte som skal inn i ny legevakt. 


Som flyttekoordinator skal jeg organisere selve flyttingen fra Storgata og opp til Aker. Legevakta har aldri vært flyttet før, og er en institusjon for hele Oslos befolkning. Derfor er jeg opptatt av at vi skal flytte vårt gode arbeidsmiljø, våre gode arbeidsprosesser og vårt gode samarbeid med Helseetaten over i nytt bygg - ikke bare utstyr og flyttekasser. 

For at åpningen av legevakta skal gå så smidig som mulig er ansatte avhengig av en god og helhetlig opplæring «før, under og etter flytting» av legevakt. Jeg arbeider derfor i nært samarbeid med delprosjektene for Bygg, Organisasjonsutvikling, IKT og Utstyr internt i OUS, med de samme delprosjektene for Helseetatens virksomhet, og våre ledere i Storgata. Målet er å få etablert gode opplæringsplaner og sikre en trygg innflytting for ansatte og pasienter.

Vi gleder oss mest til å få lys og luft inn på arbeidsplassen! Det gjenstår en del arbeid, men jeg gleder meg veldig til innflytting i 2023.
Sist oppdatert 30.03.2022