OUS i Livsvitenskapsbygget: – Slik blir det!

17. februar 2023 fikk deltakerne i medvirkningsgruppene og interessenter presentert arbeidet som er blitt gjort til nå og veien videre for OUS i Livsvitenskapsbygget.

Publisert 28.02.2023
Sist oppdatert 14.06.2023
Deltakerne ble ønsket velkommen av programleder Tine Hildisch
Deltakerne ble ønsket velkommen av programleder Tine Hildisch

Strålende innsats

-Reisen frem hittil har vært litt krevende for prosjekteringsgruppa, sier prosjektleder i Nye OUS, Just Ebbesen, fra talerstolen. 

-Dere har gjort en utrolig jobb med å få ting på plass. Det stilles veldig store forventninger fra samfunnet rundt oss til at dette skal bli en smeltedigel mellom akademia og sykehus. Jeg er helt sikker på at dette blir et flott bygg når det står ferdig om noen år.

Mann snakker fra talerstol

Prosjektleder Just Ebbesen åpnet arrangementet

Medvirkningsgruppene får også takk og ros fra Andreas Matussek, klinikkleder i klinikk for laboratoriemedisin (KLM). -Det er fantastisk å stå her i dag. Det er veldig gøy å se bygget reise seg, og jeg vil gjerne takke en fantastisk masse mennesker som har gjort en kjempejobb. I rekordfart, må man vel kunne si.

Matussek takker også medvirkningsgruppene for fantastisk arbeid og virker stolt av modningsprosessen han har sett her. De har måttet se for seg økt automatisering, nye arbeidsmetoder med mye samhandling og sambruk av utstyr samt utstrakt bruk av digitaliserte løsninger og datainnsamling.

Mann presenterer fra talerstol. Folk ser på.

Klinikkleder Andreas Matussek takker for innsatsen.

Neste steg

-Vi går aktivt inn i gjennomføringsfasen nå. Det vil si at vi skal se på helheter og strukturer og skal behandle forespørsler på særnivå, sier programleder Tine Hildisch. 

I forprosjektet har man gjennom medvirkningsprosessene konkretisert og utformet de ulike funksjonene basert på behov og ønsker fra ulike grupper. Dette har resultert i underlag som for eksempel plantegninger og utstyrslister. Disse ​skal brukes som utgangspunkt for videre arbeid. Nå flyttes fokus fra bred og åpen medvirkning til detaljprosjektering hvor de ulike funksjonene videreutvikles. Det arbeides med en forprosjektsrapport, som i tilfellet OUS i Livsvitenskapsbygget vil fokusere mye på romfunksjonsprogrammeringen. 

Harmoni

Christin Thrane Pedersen presenterer harmoniseringsprosjektet som foregår i avdeling for mikrobiologi. De har startet arbeidet med samordning av kultur og arbeidsprosesser, felles LIMS og vurdering av medisinsk-teknisk utstyr. Et av delprosjektene handler om å harmonisere prøvehåndteringen mellom Ullevål og Rikshospitalet. Først skal det utarbeides en nullpunktsanalyse av de to ulike lokasjonene og deretter en mal som skal brukes i datainnsamlings- og analysearbeidet videre. Deretter skal man se på eventuelle gevinster av harmonisering og automatisering.

-Dette er et veldig godt eksempel på hvordan man kan forberede seg på automasjon og forberede seg til LVB, kommenterer programleder Tine Hildisch. 

-Det er veldig mye som kan gjøres i det vi flytter inn, men det er enda viktigere hvordan vi forbereder oss i vår hverdag fra og med i dag, og til vi får nøkkel, sier Hildisch

Matussek sier seg enig i dette. 

-Det er viktig å intensivere harmoniseringsarbeidet fremover. Ikke bare internt i avdelingene, men også se på hvordan vi skal jobbe felles gjennom prosjekter og prosesser, sier Matussek.​