En person i grønn skjorte

Ekstravakt i personalformidling

Velkommen som ny ekstravakt ved Norges største medisinskfaglige miljø!

Vi er veldig glade for å ha fått deg med på laget, og gleder oss til du skal begynne. Når du begynner hos Personalformidling i OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag.

Vi er avhengig av at hver eneste ansatt gjør en så god jobb som mulig for å kunne oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, og nå blir din innsats et verdifullt bidrag til dette!

Påmeldingen skjer i Læringsportalen.

For å få din kursaktivitet ved Oslo universitetssykehus registrert skal du logge på med ditt brukernavn som du fikk i epost fra Personalformidling. Denne eposten sendes ut så snart du er registrert i vårt personal- og lønnssystem, personalportalen. 

1. Gå inn på: http://kurs.helse-sorost.no/ 
2. Klikk på Innlogging 
3. Klikk på Glemt passord - Du skal ikke registrere ny bruker.
4. Velg foretak, legg inn brukernavn og  velg å motta passordinformasjon via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker)

Dersom du logger deg på via en smarttelefon må du huske å tillate popupvindu i innstillingene dine. 

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål?

Se egen informasjonsside om Læringsportalen.

 

Som ekstravakt må du gjennomføre alle e-læringskurs før din første vakt ved sykehuset. Dette er viktig for å ivareta kompetansen til alle ansatte og derved også pasientsikkerheten ved sykehuset. Er du sykepleier skal du være påmeldt obligatoriske klasseromskurs før første vakt og ta disse til oppsatt tid.

Kurslenken nedenfor sender deg direkte til kursene etter at du har logget inn i vår læringsportal. Vær oppmerksom på at du velger riktig kursliste basert på din stillingstittel.

Se de obligatoriske kursene på helse-sorost.no.

Når du har gjennomført kurs som nyansatt gjør vi deg oppmerksom på at du hvert år må gjennomføre tre av kursene på nytt: Innføring i HLR, Brannvern og PIIP.

Som ekstravakt skal du delta på et obligatorisk informasjonsmøte i Personalformidling. Dette vil du bli innkalt til når rekrutteringsprosessen er ferdig.

Som ekstravakt er du i tillegg velkommen til å delta på vår nyansattdag. Her får du lære om arbeidsmiljø og kultur, og om praktiske oppgaver du må kunne for å utføre jobben riktig. Du får høre ledere og ansatte fortelle om hva som inspirerer dem med å jobbe ved OUS og hvordan du kan bidra til å oppnå sykehusets visjon. Vi gjør oppmerksom på at du ikke mottar lønn for å delta på denne dagen. 

– Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

 

Som ekstravakt må du melde din tilgjengelighet i MinGAT for å få tildelt vakter. Dette vil du få opplæring i på vårt informasjonsmøte. 

Før du kommer til informasjonsmøte i Personalformidling skal du hente ut ditt ID-kort. 

På disse stedene kan du hente ID-kort:
ID-kortkontor Rikshospitalet Bygg C3, rom 1031 
Åpningstider: Mandag kl. 0800-1430
Tirsdag-fredag kl. 0800-1100

ID-kortkontor Radiumhospitalet BU2 
Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl.1230-1430

ID-kortkontor Aker bygg 11
Åpningstider: Mandag 13.30 - 14.30 Torsdag: 10.00 - 12.00

ID-kortkontor Sogn Arena Inngang B, 3. etg
Åpningstider: Alle hverdager kl. 08.00-14.30

ID-kortkontor Ullevål bygg 14
Åpningstider: Alle hverdager kl. 08.00-14.30

Dersom en skal jobbe på skadelegevakten, kan ID-kort kun hentes i Storgata 40

Generell informasjon om ID-kort
ID-kortet er personlig og skal ikke lånes bort.
Dersom kortet blir mistet/frastjålet, meldes dette til ID-kortkontoret 230 70933 eller til vaktsentralen 230 74670 umiddelbart for sperring.

  • Kortet skal ikke lånes bort eller brukes for å låse opp for andre. Pass på at kortet ikke ligger uten tilsyn slik at vi unngår misbruk. 
  • Ved endring av kort, eventuelt erstatning av mistet/stjålet kort, må legitimasjon fremvises ved oppmøte. Ved endring av stilling, ta med dokumentasjon for endringer. Dersom en ansatt har fått ny stilling/arbeidsplass, kan ikke endringen av kortet skje før stillingen er tiltrådt.
  • Dersom den ansatte slutter eller går i permisjon på mer enn 3 mnd, skal kortet leveres til ID-kortkontoret.
  • Alle som trenger spesialadgang, må ha skriftlig bekreftelse på dette fra avdelingen som man trenger adgang til.
  • Kortkode oppgis/endres kun ved personlig oppmøte.

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottok fra HR og personal, eventuelt ta kontakt med din nærmeste leder.

Tilgang i DIPS (journalsystemet) får du via tildelt vakt i GAT. 

Tilgang i MetaVision (elektronisk kurve) administreres via vikarbrukere på avdeling. Spør leder eller ansvarlig sykepleier om dette når du kommer på vakt. Som ekstravakt kan du ikke ha permanent tilgang i MetaVision da man stadig skifter avdeling. 

Velg en av følgende leverandør for elektronisk parkeringstillatelse:

EasyPark
Last ned appen til EasyPark ved å søke etter «EasyPark» på Google Play eller Appstore, og følg anvisning for registrering i løsningen (kun første gang).
Obs: egen takstgruppe for ansatte ved OUS: 30010. Priser finner du i appen.

Cale Permit
Cale Permit er en webbasert betalingsløsning. Følg linken under for vilkår, pris og betaling.
Parkeringstillagtelse via Cale Permit

Gratis parkering
Alle ansatte har mulighet for å parkere gratis i helg og på helligdager, fra kl. 14.00 fredag til kl. 08.00 mandag. Dette forutsetter at du registrerer en avtale i Cale Permit under Type: «Ansatte fri (helg og helligdag)». Det er ikke nødvendig å lage denne type avtale dersom du har en aktiv ordinær betalingsavtale.

Mer informasjon angåenende parkering for ansatte finner du på intranett.

Fra mobilen kan du se lønnsslippene dine. Følg instruksjonen for førstegangspålogging:

  1. Sørg for at mobilnummeret ditt er registrert i Personalportalen
  2. Klikk på lenken: https://mhso.bluegarden.no/
  3. Legg til som snarvei på telefonen
  4. Aktiver bruker første gang du skal logge inn

Klikk her dersom du trenger steg-for-steg veiledning med bilder: https://sykehuspartner.no/logg-inn

Har du spørsmål? Kontakt oss på pfekstravakt@ous-hf.no


Sist oppdatert 04.07.2023