Behandling for barn og unge

Vi har flere tilbud om hjemmesykehus og digital oppfølging for barn og unge, men spør gjerne din behandler eller ditt behandlingssted om hvilke muligheter de har for hjemmesykehus og digital oppfølging.

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV​), eller mekanisk pustestøtte, omfatter behandling med pustemaskiner utenfor sykehus og i hjemmet. Det er mekaniske pumper som enten helt eller delvis kompenserer for sviktende evne til å trekke luft.

Front-team Barn gir et raskt og intensivt tilbud til barn i Oslo med store psykiske helseutfordringer. Målgruppen er barn og unge fra 4–14 år i alvorlige kriser.
Teamet har spesialist i front, overlege og- eller psykologspesialist. De har mulighet til å være hjemme hos familien for å kartlegge, diagnostisere  og behandle.​


Front ungdom med spesialister i front er en arenafleksibel tverrfaglig enhet.  Teamet fokuserer på å hjelpe ungdommer hjemme og i kjente omgivelser: hjem, skole og nærmiljø. Det overordnede målet er å gi ungdommer riktig hjelp til riktig tid.​​

Avansert hjemmesykehus for barn har friskfokus​ og vektlegger trygghet og ​god livskvalitet.


​Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus. Tilbudet gjelder barn 0-18 år, uavhengig av diagnose.​​
AHS gir sykepleie, medisinsk behandling, veiledning og oppfølging i barnets hjem, i tett samarbeid med barnelege og andre fagpersoner.​

Sist oppdatert 04.09.2023