Gaver til sykehuset

Gavene er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

Du kan gi gaver til OUS uten noe bestemt formål, til det beste for pasienter ved sykehuset eller som støtte til utprøvende behandling i forskning og utviklingsarbeid.​

Ønsker du eller din bedrift å gi gaver til Oslo universitetssykehus?

Hvordan gi en gave​?​

  • Vipps: 73 87 28
  • ​Kontonummer:  1520.02.01768

Post​​adre​​sse

Fondsstiftelsen, Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Organisasjonsnummer til Fondsstiftelsen: 999 294 820

Vi ser gaver i sammenheng og forvalter dem til beste for pasienter, brukere og Oslo universitetssykehus.

Alle gavene vi får går uavkortet videre. Det er en målsetning at gavemidler skal utgjøre et tillegg – de skal ikke brukes til generell drift. 
  • Gavemidler til pasientvelferd blir anvendt med vekt på at midlene går til å skape glede for pasientene.
  • Gavemidler til forskning blir tildelt etter anbefaling fra en rådgivende komité for å sikre at de blir brukt godt og for å forbedre vårt behandlingstilbud. Hovedområdene for støtte er kreft, kvinnesykdomm​er, barn (se Barnestiftelsen nedenfor), hjerte-karsykdom, nevrologiske sykdommer, psykiatri og avhengighet og ny teknologi. Givere kan oppgi at de ønsker å støtte et annet område.
  • Hvis du som giver har et spesifikt ønske om hva gaven skal brukes til og/eller hvilken enhet som skal motta gaven, må du spesifisere dette når du gir. Sykehuset tar ikke imot gaver til enkeltpersoner.​
Ordningen administrerer gaver til alle ​virksomhetsstedene i Oslo universitetssykehus – Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus osv.
Oppgi gjerne navn og adresse på giver.​​

Gaver​ rettet mo​t b​​​​arn​​​​​​​​​

Gavene blir tidelt alle stedene våre som blant annet Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus, Rikshospitalet. Vi deler ut midlene en gang i året etter utlysning og søknader fra ansatte. Det er mange søknader fra de ansatte om støtte fra gaver til gode tiltak og vi må derfor prioritere tildelingen vår.​​

Gaver går i hovedsak til å gjøre det bedre for pasientene ved sykehuset eller til utprøvende behandling i forskning og utviklingsarbeid.

Det er begrenset med midler til pasientvelferd. Når vi deler ut midlene, legger vi vekt på å spre glede for pasientene og brukerne.

Søknader om støtte til forskning vurderes av en egen rådgivende komité. Målsetningen er at de som mottar midler får så mye at det utgjør et vesentlig bidrag samtidig med at midlene blir fordelt på en god måte blant søknadene. 

Vi har som mål at gavemidlene skal være et tillegg. De skal ikke bli brukt til generell drift.​​

Stiftelsen legger alltid vekt på at alle gaver skal brukes effektivt og etter eventuelle ønsker fra giver.  Det er en målsetning at gavemidler skal utgjøre et tillegg til virksomheten.

St​yret

Styret i stiftelsen består av tre til fire personer som skal være uavhengige av sykehuset og mottakerne av midler. Stiftelsen legger alltid vekt på at alle gaver skal brukes effektivt og etter eventuelle ønsker fra giver. Det er en målsetning at gavemidler skal utgjøre et tillegg til virksomheten.​

Portrettbilde av styreleder Ingar Pettersen.

Styreleder: Ingar Pettersen.

Portrettbilde av styremedlem Per Pfeffer.

Styremedlemmer: Per Pfeffer

Portrettbilde av Torkel Ernø

Styremedlemmer: Torkel Ernø​.

Arbei​de​​t til styret​​​

Kostnader i Fondsstiftelsen holdes på et minimum. Styret utfører oppgaven uten godtgjørelse og sykehuset bistår i stiftelsens administrasjon. Gaver går uavkortet til tildeling i sykehuset.​

Styret lyser hvert år ut gavemidler som blir tildelt etter en søknadsrunde hvor alle ansatte i sykehuset kan søke om støtte til ulike aktiviteter, prosjekter og tiltak. Dette bidrar til god bruk av gavemidlene og gir hele sykehuset mulighet til å få glede av gavene.

Gavemidler til forskning blir tildelt etter anbefaling fra en rådgivende fagkomité for å sikre en god anvendelse av midlene.

Gjennom Fondsstiftelsen kan gaver bli sett i en sammenheng. Hvis flere gaver kan bli brukt samlet vil det gi større muligheter og mer effekt av gavene.

Forvaltningen av gaver gjennom Fondsstiftelsen bidrar til å unngå at det blir stilt ​spørsmål ved helsepersonells habilitet eller sykehusets uavhengighet overfor gavegivere.

Direktørens kontor ved Anne Live Teigum

Hva har pengene gått til?

    Sist oppdatert 18.04.2024