Ekspertsykehuset

Ozempic, Wegovy og snart Mounjaro - slutten på de mislykkede slankekurene?

Medikamenter mot type 2 diabetes har vist seg å redusere vekt i stor grad. Disse GLP-1 reseptor agonistene kom for fjorten år siden og er siden økt i dose og endret. Den mest effektive på markedet i Norge nå er «Wegovy».

Tekst: Tore Julsrud Berg, overlege og professor ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, Aker.
Publisert 09.01.2024
Sist oppdatert 17.01.2024
En person som holder en enhet

Foto: Shutterstock

Illustrasjon.

Vil slankemedisiner løse fedmeproblemet?

I studier gir «Ozempic» og «Wegovy» et vekttap på 5 og 12% mens «Mounjaro» har vist 21% vekttap i løpet av 1,5 år. 

«Mounjaro» som stimulerer både GLP-1 reseptoren og GIP reseptoren er godkjent i USA og mest sannsynlig snart i EU og dermed også Norge.

En mann med blå skjorte

Foto: UiO

Tore Julsrud Berg.

De vanligste bivirkningene er kvalme og oppkast som hos de fleste går over. Vekttapet stopper etter et halvt til ett år og kommer tilbake hvis man slutter å ta medisinene.

Effekten ser ut til å være størst hos kvinner og folk som ikke har type 2 diabetes. Livsstilsintervensjon i tillegg til medisiner gir liten ekstra vektnedgang kanskje bare 1%.

Når endring av livsstil ikke virker

Fedme øker risiko for sykdom og gir lavere forventet levetid. Å gå ned i vekt 5-10% reduserer disse risikoene.

Årsaken til fedme er en blanding av arv og miljø, men tredoblingen av fedme i Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag de siste tretti årene skyldes først og fremst miljøet som fremmer fedme.

Lavkaloridiett på 800-1200 kcal daglig er anbefalt for å redusere vekten med 5-10%. Tett oppfølging av helsevesenet øker sannsynligheten for å få til dette. 

Effekten over tid er ofte lav bare 2-3% vekttap. Dette kan skyldes at kroppen motsetter seg vekttap og at for mange er det vanskelig å opprettholde en lavkaloridiett over mange år.

Skal du eller fellesskapet betale?

«Wegovy» koster 36 000 kroner i året. I 2023 ble «Wegovy» omsatt for rundt 500 millioner kroner i Norge. En trøst for nordmenn er at listeprisen i USA er på 130-160 000 kroner.

Tidligere har luksusselskapet «LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton» vært Europas mest verdifulle selskap. Nylig har «NovoNordisk» som produserer «Ozempic» og «Wegovy» overtatt denne ledelsen.

Hvis pasienter skal slippe å betale egenandel må medisin gis på «blå resept» Da må kostnaden stå i forhold til effekten av behandlingen. Derfor pågår det hele tiden forhandlinger mellom produsentene og Statens legemiddelverk om pris i Norge.

I dag gis «Wegovy» nærmest aldri på «blå resept» og da kun etter individuell søknad siden den vurderes som for dyr.

En lege som sjekker pasientens puls

Foto: Shutterstock

Illustrasjon.

Er det noe vi ikke vet?

Hvordan virker det? Det vet man strengt tatt ikke. For å senke blodsukkeret ble virkningsmekanismen beskrevet til å stimulere frigjøring av insulin Dette skulle ikke gi vektnedgang i seg selv, snarere tvert imot.

Nå beskrives effekten å være at «Wegovy» øker kontrollen over matinntak, metthetsfølelse og reduserer sug etter mat. For meg er det uklart om effekten bare er lett kvalme eller at man blir kvalm hvis man spiser mye.

Altså en slags spisingens Antabus.

Effekten av medikamenter som vises i studier er ikke nødvendigvis de samme som effekten man ser i vanlig bruk. Vi vet heller ikke hvor mange som vil slutte å bruke medisinene.

Hvis man slutter å ta medisinen går man opp igjen i vekt, mest i fettprosent. Eldre kan også tape muskelmasse. Dette er ugunstige effekter. I tillegg kan uttalt vekttap gi feilernæring med jernmangelanemi og osteoporose.

Eventuelle langtidsbivirkninger av høyere doser GLP-1 analog over mange år kjenner vi heller ikke i dag.

Så, hva nå?

Det viktigste er at du, jeg og samfunnet gjør nyttårsforsettet kronisk; nemlig å forebygge overvekt og fedme. Så trenger de med fedme en behandling som kan være «Ozempic», «Wegovy» og kanskje snart «Mounjaro».

Men det må brukes med forsiktighet og prisen er for høy.

Diabetes type 2 - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Oslo Diabetes Research Center

Gå ned i vekt | Diabetesforbundet