Ekspertsykehuset

Nye standarder for uønskede hendelser under kirurgi

Det er en kjent sammenheng mellom uønskede hendelser under operasjon og komplikasjoner etter kirurgi. Leger fra Oslo universitetssykehus har vært med i internasjonal arbeidsgruppe som nylig gjennomførte en systematisk analyse av eksisterende klassifikasjoner av intraoperative uønskede hendelser under operasjoner.

Airazat M. Kazaryan, legespesialist ved Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus (OUS) og Kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold og gjesteforsker ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (UiO). Bjørn Edwin, overlege ved Intervensjonssenteret og Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus (OUS) og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, (UiO).
Publisert 01.02.2024
Sist oppdatert 07.02.2024
Et par briller på et bord

Foto: Shutterstock

Illustrasjon.

«Oslo Classification of Intraoperative Unfavourable Incidents» er utviklet ved Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet. I 2013 var den den første klassifikasjon av uønskede hendelser i kirurgi. 

En mann som smiler til kameraet

Foto: Privat

Airazat M. Kazaryan.
En mann som smiler til kameraet

Foto: Privat

Bjørn Edwin. 

Den systematiske oversikten publisert i «Annals of Surgery» viste at denne klassifikasjonen er fortsatt mest brukt og sitert internasjonalt i kliniske studier. 

Integrering av gradert registrering av intraoperative hendelser i Verdens helseorganisasjonens Trygg Kirurgi-liste, blir et effektivt verktøy både for å øke kvaliteten av forskning i kirurgi og forbedre resultater av kirurgisk behandling og pasienttrygghet. 

Registrering av intraoperative uønskede hendelser i kirurgi

Intraoperative uønskede hendelser er underrapportert, og er plaget av barrierer for rapportering og kulturell aksept, siden de kan forbindes med en konkret kirurg som utførte operasjon.

Likevel er kirurger villige til å rapportere uønskede hendelser. Imidlertid underrapporteres intraoperative hendelser, spesielt de av lavere alvorlighetsgrad, på grunn av oppfattet klinisk ubetydelighet.

Litt tidligere forskning

I 2005 publiserte Richard Satava en banebrytende artikkel hvor han foreslo å klassifisere kirurgiske feil («surgical errors») i sammenheng med opplæring og innføring av nye metoder.

I 2013, basert på Satava sine prinsipper, utviklet Airazat M. Kazaryan, Bård Røsok og Bjørn Edwin fra Oslo universitetssykehus så kalt Oslo Classification of Intraoperative Unfavourable Incidents.

Det var den første publiserte klassifikasjon av intraoperative uønskede hendelser / komplikasjoner.

Før dette klassifiserte man kun postoperative komplikasjoner.

Diagram

Illustrasjon: Airazat M. Kazaryan

WHO - Trygg kirurgi

Integrering av rapportering av intraoperative uønskede hendelser i Verdens helseorganisasjons (WHO) Trygg Kirurgi-liste kan være et nyttig hjelpeverktøy. Barrierer for rapportering inkluderer institusjonelle og rettslige bekymringer. Det er utfordrende å overvinne dem.

Å skjule feil i stedet for å rapportere feilene, en skyldkultur, forringer et viktig mål med økt pasientsikkerhet.

I den systematiske oversikten i artikkelen publisert i Annals of Surgery fant man totalt 7 publiserte klassifikasjoner av intraoperative hendelser. Manuset har belyst fordeler og ulemper med hver enkel komplikasjon.

Det viste også at Oslo Classification of Intraoperative Unfavourable Incidents beskrevet i 2013, fortsatt er mest brukt og sitert klassifikasjon av intraoperative uønskede hendelser i kliniske studier.

Bidra til å forebygge intraoperative uønskede hendelser

Det er en kjent sammenheng mellom en intraoperativ uønsket hendelse og en postoperative komplikasjon. Gradert registrering og systematisering av intraoperative uønskede hendelser vil kunngjøre deres analyse.

Denne analysen vil definitivt bidra til tiltak for å forebygge intraoperative uønskede hendelser og således å minske postoperative komplikasjoner.

En gruppe mennesker i et rom

Foto: Shutterstock

Shutterstock

Artikkelen har detaljert omtalt alle eksisterende klassifikasjoner uten å prioritere noen av dem. Imidlertid ble det poengtert at utvikling av en klassifikasjon som kunne inkorporere den samlete erfaringen, vil kunne bidra at leger og forskere fra forskjellige institusjoner og land vil kunne snakke samme språk når de presenterer egne kirurgiske serier.

Det vil si klassifikasjonen av intraoperative uønskede hendelser vil kunne både bidra til pasientens trygghet og forbedre kirurgisk forskning.

I artikkelen kan vi lese at på tross av økende rapportering av intraoperative hendelser, er det fortsatt lang vei å gå til at det er blitt standard i kirurgiske studier.

Dette er i kontrast til rapportering av postoperative komplikasjoner som er blitt standard for nåtiden, takket være innsats av spesielt Steven Strasberg, Pierre-Alain Clavien og Daniel Dindo.

Derfor er populariseringen av rapportering av intraoperative uønskede hendelser et en annen viktig mål for dette manuset.

Forskningsgruppen

Det er en stor forskningsgruppe som inkluderer 17 forfattere fra Europa og Nord-Amerika. Forskningsgruppen ble presentert av kirurger fra verdens ledende institusjoner, blant annet':

  • Massachusetts General Hospital (Boston, USA)
  • Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, USA)
  • Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA)
  • Professor Giovanni Enrico Cacciamani fra University of Southern California er initiativtaker av prosjektet.
  • Norge ble presentert av Professor Bjørn Edwin fra Oslo universitetssykehus og legespesialist Airazat M. Kazaryan Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

Denne gruppen er kjernen til ICARUS (Intraoperative Complications Assessment and Reporting with Universal Standard) internasjonalt samarbeidsprosjekt i kirurgi etablert in 2022.

Gruppen har som hovedmål å konsolidere global innsats for å etablere gradert universell rapportering av intraoperative uønskede hendelser verden rundt. 

Oppsummering - veien videre 

Den omtalte artikkelen i Annals of Surgery analyserte eksisterende klassifikasjoner av intraoperative hendelser. Den avslørte fordeler og ulemper av hver klassifikasjon, og viste at den norske klassifikasjonen er fortsatt mest brukt og sitert i kliniske studier på verdens basis.

Denne artikkelen bidrar til konsolidering av globale innsats til å etablere rutinemessig universell gradert registrering av intraoperative uønskede hendelser i helsevesen, som vil definitivt bidra til forebygging av postoperative komplikasjoner, og således vil gjøre kirurgien tryggere og forbedre helse av opererte pasienten globalt.

I tillegg vil systematisert rapportering av intraoperative hendelser øke kvaliteten av forskning i kirurgien.

Arbeidsgruppen til ICARUS internasjonalt samarbeidsprosjekt spiller en viktig rolle i dette viktige arbeidet.

Relevante lenker og referanser:

Det omtalte artikkelen fra 2013 kan leses her:

Severity Grading Systems for Intraoperative Adverse Events.... : Annals of Surgery (lww.com)

Den banebrytende artikkel om gradering av kirurgiske feil fra 2005 kan leses her:

Identification and reduction of surgical error using simulation: Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies: Vol 14, No 4-5 (tandfonline.com)

Den pionerartikkelen om Oslo Classification of Intraoperative Unfavourable Incidents kan leses her:

Morbidity Assessment in Surgery: Refinement Proposal Based on a Concept of Perioperative Adverse Events - PMC (nih.gov)

Om Verdens helseorganisasjons Trygg kirurgi sjekklist (WHO Safe surgery checklist) kan leses her:

A Systematic Review of the Effectiveness, Compliance, and Cr... : Annals of Surgery (lww.com)

Om ICARUS-konseptet kan leses her:

The Intraoperative Complications Assessment and Reporting with Universal Standards (ICARUS) Global Surgical Collaboration Project: Development of Criteria for Reporting Adverse Events During Surgical Procedures and Evaluating Their Impact on the Postoperative Course - European Urology Focus

Link til ICARUS-sjekklist

ICARUS-checklist.pdf (equator-network.org)