SECAIII studien

Tykk- eller endertarmskreft med spredning til leveren - levertransplantasjon (SECAIII)

Vi undersøker om levertransplantasjon er livsforlengende sammenliknet med vanlig kreftbehandling (onkologisk behandling) hos pasienter som har spredning til leveren fra kreft i tykktarmen eller endetarmen (SECAIII).

Om studien

Levertransplantasjon er en etablert metode ved behandling av akutt og kronisk leversvikt.

På verdensbasis er tykk- og endetarmskreft den tredje hyppigste kreftformen og er svært ødeleggende for livskvaliteten for disse pasientene. Halvparten av pasientene utvikler spredning til blant annet lever. Gjennomsnittlig overlevelse for pasienter med ubehandlet tykktarms kreft med spredning, er ca. 6 måneder.

I denne randomiserte studien undersøker vi nytten du har av levertransplantasjon etter spredning til leveren fra tykk- eller endetarmskreft. Du har progresjon eller intoleranse for tidligere cellegiftbehandling og det er planlagt annen cellegifts behandling.

Disse pasientene har en gjennomsnittlig forventet levetid på 12 mnd. Vi har i tidligere studier vist at pasienter som får lever transplantasjon har betydelig økt overlevelse. Nasjonalt og internasjonalt er det mangel på organer for levertransplantasjon slik at alle som kunne hatt nytte av en slik behandling i dag ikke kan tilbys behandlingen.

I denne studien vil vi bruke organer som i dag av ulike grunner ikke brukes. Det kan være organer fra pasienter som har hatt hepatitt eller kreftsykdom eller pasienter som dør av hjertesykdom (hjertestans).

Lenker til relevant informasjon

ClinicalTrials.gov

REK

Vitenskapelig tittel

Levertransplantasjon hos pasienter med spredning til lever fra tykk- eller endetarmskreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.12.2016 fram til 31.01.2027

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier:
Du har spredning til leveren fra tykk- eller endetarmskreft. Du har progresjon eller intoleranse for tidligere cellegifts behandling og det er planlagt annen cellegifts behandling.
Duhar signert skriftlig samtykke etter å ha fått muntlig og skriftlig informasjon. Du er vurdert som egnet for levertransplantasjon.

Eksklusjonskriterier:
Dersom du har en BMI >30, har gått ned >10 % i vekt de siste 6 måneder, har spredning til skjelett eller sentralnervesystemet, har hatt brystkreft eller føflekk kreft kan du ikke delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Kontaktinformasjon

Dersom du er aktuell for studien må du henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo