PARANASPP

To år med den prehospitale slagstudien

Målet er bedre vurderinger, sikker kommunikasjon mellom ambulanse og sykehus og viktigst av alt: raskere behandling til alle pasienter som rammes av hjerneslag.

Om studien

Akutt hjerneslag rammer 12.000 nordmenn hvert år. Rask avklaring og transport til sykehus for akutt behandling er avgjørende.

I den største akuttsløyfen i Nevroklinikken er kompetanse og god kommunikasjon i og mellom alle ledd viktig. Dette er grunnlaget for den prehospitale hjerneslagstudien ParaNASPP som de siste to årene er drevet av Seksjon for hjerneslag i Nevroklinikken Ullevål og Ambulanseavdelingen i Prehospital klinikk, i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er avsluttet.

Hva innebærer studien?

250 ambulansearbeidere har gjennomført e-læring, en digital fagdag med digital simulering og gjennom studien vurdert om lag 850 pasienter med mistanke om akutt hjerneslag.

Dette gir et kompetanseløft for prehospital tjeneste, og et helt unikt datagrunnlag for forskning på den akutte hjerneslagpasienten.