En bygning med biler parkert foran

Prehospital klinikk

Prehospital klinikk har ansvar for prehospital akuttmedisinsk nødmelde- og utrykningstjeneste i Oslo, Akershus, Østfold, samt Kongsvingerregionen i Innlandet. Klinikken ledes av klinikkleder Steinar Olsen

I tillegg har klinikken regionale og nasjonale oppgaver knyttet til luftambulanseoperasjoner og beredskap. Videre er klinikken involvert i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til akuttmedisin og prehospitalt arbeid.

Prehospital klinikk har 1000 ansatte. Klinikkleder Steinar Olsen

Klinikken består av 6 avdelinger:

 • Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
 • Ambulanseavdelingen
 • Luftambulanseavdelingen
 • Pasientreise- og syketransportavdelingen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 • Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser

Klinikkens ledergruppe består av

 • Steinar Olsen (klinikkleder)
 • Tanja Hande (konstituert leder AMK)
 • Ola Borstad (avdelingsleder Ambulanseavdelingen)
 • Christian Buskop (avdelingsleder Luftambulanseavdelingen)
 • Egil Johannessen (avdelingsleder Pasientreise- og syketransportavdelingen)
 • Jo Kramer-Johansen (konstituert leder NAKOS)
 • Harald Stoud Platou (avdelingsleder for utenlandskontor og behandlingsreiser)
 • Anita Walsøe (avdelingsleder Klinikk stab)

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Prehospital klinikk
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kristoffer Robins vei 13, 0978 Oslo.

Kristoffer Robins vei 13 sett fra parkeringsplassen

Kristoffer Robins vei 13

Kristoffer Robins vei 13

0978 Oslo

Aktuelt fra prehospitale tjenester