BAX-855:

Tidligere ubehandlede pasienter med hemofili A

BAX-855-studien undersøker sikkerhet, immunogenisitet og hemostatisk effekt av PEGylert faktor VIII (BAX 855) hos tidligere ubehandlede pasienter (PUP-er) med alvorlig hemofili A, som er under 6 år.

Om studien

Multisenterstudie

Studien er internasjonal studie som er åpen i flere land i Europa. Det er Oslo universitetssykehus som er ansvarlig for studien i Norge.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

En fase 3, prospektiv, multisenter, åpen studie for å undersøke sikkerhet, immunogenisitet og hemostatisk effekt av PEGylert faktor VIII (BAX 855) hos tidligere ubehandlede pasienter (PUP-er) med alvorlig hemofili A (FVIII < 1%), som er under 6 år

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Tidligere ubehandlede barn under 6 år med blødersykdommen hemofili A i alvorlig grad kan delta i studien.

Foreldre til barn med nyoppdaget blødersykdom kan ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser eller Klinisk forskningspost barn ved Oslo universitetssykehus dersom de ønsker at barnet deres skal være med i studien.

Hva innebærer studien?

Studien skal undersøke sikkerhet, immunogenisitet og hemostatisk effekt av PEGylert faktor VIII (BAX 855) hos tidligere ubehandlede pasienter (PUP-er) med alvorlig hemofili A, som er under 6 år.

Vær oppmerksom

En mulig fordel med å være med i studien er tidlig tilgang til et nytt langtidsvirkende faktorkonsentrat.

En eventuell ulempe er at man ikke har full oversikt over mulige bivirkninger, spesielt på lang sikt.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for studien er: