Tarmskreft med spredning til lever og transplantasjon

Vi undersøker om transplantasjon av en del av en lever (fra avdød giver) kan kombineres med å fjerne pasientens egen lever i to ulike operasjoner.

Om studien

Levertransplantasjon er en etablert metode ved behandling av akutt og kronisk leversvikt.

På verdensbasis er tykk- og endetarmskreft den tredje hyppigste kreftformen og er svært ødeleggende for livskvaliteten for disse pasientene. Halvparten av pasientene utvikler spredning til blant annet lever. Gjennomsnittlig overlevelse for pasienter med ubehandlet tykktarms kreft med spredning, er ca. 6 måneder.

Vi ser på om denne omfattende kirurgiske behandlingen er livsforlengende hos deg med spredning til leveren etter operasjon for kreft i tykktarmen eller endetarmen, og hvor vanlig levertransplantasjon eller fjerning av svulstene i leveren ikke er et behandlingstilbud.

Vi undersøker om levertransplantasjon forlenger levetid, gir lite bivirkninger og god livskvalitet hos deg.

I tillegg vil analyser av blod-, lever- og benmargprøver kunne angi hvem som eventuelt får tilbakefall av sykdommen etter levertransplantasjon. Videre undersøker vi om cellegift har en påvirkning på normalt levervev og svulst i leveren som fjernes ved transplantasjon.

Lenker til relevant informasjon 

ClinicalTrials.gov

REK 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.06.2013 fram til 31.12.2029

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier:
Du kan delat om du har bekreftet tarm/endetarmskreft med spredning til lever og har fått minst 8 ukers cellegift behandling.
Du må signere skriftlig samtykke etter å ha fått muntlig og skriftlig informasjon. Du vurderes som egnet for levertransplantasjon.

Eksklusjonskriterier:
Dersom du har en BMI >30, har gått ned > 10 % i vekt, har spredning til skjelett eller sentralnervesystemet, har hatt brystkreft eller føflekk kreft kan du ikke delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

For å kunne delta i studien må pasientene utredes for levertransplantasjon. Dette innebærer en konsultasjon på transplantasjonskirurgisk poliklinikk/avdeling ved Rikshospitalet. Det vil bli tatt en rekke blodprøver og flere røntgenundersøkelser for å kartlegge forholdene i maveområdet, hjertet og andre organer. Resultatene av disse undersøkelsene avgjør om pasientene kan være kandidat for videre behandling i denne studien.

Vær oppmerksom

Det er ikke sikkert at deltakelse i denne studien vil være til nytte for pasientene, eller har en gevinst i forhold til eventuell annen eller ingen behandling.

Erfaring fra tidligere studier viser at pasienter med tykk- eller endetarmskreft med spredning til lever og som har fått utført en standard levertransplantasjon lever klart lengre enn forventet ved cellegift behandling. I en tidligere levertransplantasjonsstudie vi har gjennomført, hvor overlevelsen var beregnet til 5 år, var overlevelsen ca.60%.

Hos deg som får utført levertransplantasjon fjernes alt synlig kreftvev ved transplantasjonen. Etterpå får du et medikament som i tillegg til å hindre avstøtning av den nye leveren, muligens kan hindre/forsinke vekst av kreftceller.

Kontaktinformasjon

Studieansvarlige er Dr. Svein Dueland og Maria Gjerde.

Vi kan kontaktes på telefon: 23 07 00 00.

Dersom du er aktuell deltager i denne studien må du henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo