DIASA 2:

Sukker- og fettstoffskifte hos sørasiatiske og nordiske kvinner med og uten tidligere svangerskapsdiabetes

DIASA 2-studien prøver å finne mekanismer som fører til diabetes og avdekke eventuelle etniske forskjeller i disse.

Om studien

DIASA 2-studien undersøker kvinner med sørasiatisk og nordisk opprinnelse som har forstyrrelser i sukkeromsetningen. Kvinnene sammenlignes med hverandre og med friske kontrollpersoner fra Sør-Asia og Norden. 

Studien koordineres med andre studier

DIASA 1 

DIASA 3 

Vitenskapelig tittel

Diabetes hos Sør Asiater - DIASA 3: En undersøkelse av sukker- og fettstoffskiftet hos sørasiatiske og nordiske kvinner med og uten tidligere svangerskapsdiabetes.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.02.2021 fram til 28.02.2024

Hvem kan delta?

Vi søker kontrollpersoner med sørasiatisk bakgrunn som har født barn for 1-3 år siden etter normalt svangerskap. Du kan vurderes for deltakelse i studien dersom

 
  • begge dine foreldre kommer fra Sri Lanka, India, Pakistan eller Bangladesh
  • du har gjennomgått et normalt svangerskap (ikke svangerskapsdiabetes) for 1-3 år siden

Hva innebærer studien?

Vi gjennomfører grundige undersøkelser av sukker- og fettstoffskiftet. Dette gjør vi ved å ta blodprøver under en glukosebelastningstest (2 timer) og en heldagsundersøkelse av insulinfølsomhet (ca.6 timer). 

Vi tar også ett CT-bilde av magen hvor vi ser nærmere på fettlagre i underhuden, i leveren og inne i magen.
 
Som godtgjørelse for tiden du bruker tilbyr vi et gavekort med henholdsvis 250 kroner for glukosebelastningstesten og 750 kroner for heldagsundersøkelsen.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta

Du får grundig undersøkt sukker- og fettstoffskiftet ditt og du får informasjon om resultatene. 

Ny viten vi skaffer gjennom denne studien vil også kanskje kunne brukes til å hindre eller utsette diabetesutvikling hos kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes.

Du kan kontakte studielegen for evt. spørsmål når det måtte passe.

Alle undersøkelser er gratis.

Mulige ulemper ved å delta

Du bruker av din tid til å møte opp til undersøkelser. Blodprøvetaking kan oppleves ubehagelig. Vi tar CT en gang, men røntgenstråledosen er svært lav.

Kontaktinformasjon

Anita Suntharalingam

Studielege

diasa@ous-hf.no 22 89 47 45

For å delta i studien, ta kontakt med Anita.