DIASA 3:

Risiko for type 2 diabetes etter svangerskapsdiabetes

Målet er å vinne mer kunnskap om forebygging og den beste behandlingen for type 2 diabetes hos sørasiatiske kvinner.

Om studien

Vitenskapelig tittel

DIAbetes hos Sør Asiater - DIASA 3: Effekt av 4 forskjellige diabetesmedisiner på glukosestoffskiftet hos sørasiatiske kvinner med pre-diabetes

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta dersom:

 • begge dine foreldre kommer fra Sri Lanka, India, Pakistan eller Bangladesh
 • du har hatt svangerskapsdiabetes i ditt siste svangerskap
 • har født for 1-3 år siden

Hva innebærer studien?

 • Vi gjennomfører grundige undersøkelser av sukker- og fettstoffskiftet. Dette gjør vi ved å ta blodprøver under en glukosebelastningstest (2 timer) og en heldagsundersøkelse av insulinfølsomhet (ca.6 timer). 
 • Vi tar også ett CT-bilde av magen hvor vi ser nærmere på fettlagre i underhuden, i leveren og inne i magen.
 • Etter disse undersøkelsene fordeles deltakerne tilfeldig i 4 grupper og behandles med ett av fire blodsukkersenkende medikamenter i 3 mnd. Du blir trukket til å få behandling med  Metformin (metformin), Actos (pioglitazon), Jardiance (empagliflozin) eller Trajenta (linagliptin). Hverken studiepersonell eller du får vite hvilken medisin du behandles med før studien er slutt.
 • Du vil komme til kontroller hver 4. uke for å se at alt går bra med deg, og etter 12 uker gjennomføres alle undersøkelsene beskrevet over på nytt.
 • Som godtgjørelse for tiden du bruker tilbyr vi et gavekort med henholdsvis 250 kroner for glukosebelastningstesten og 750 kroner for heldagsundersøkelsen.

Vær oppmerksom

Fordeler:

 • Du får grundig undersøkt sukker- og fettstoffskiftet ditt og du får prøve en diabetesmedisin som kan forbedre sukker- og fettstoffskiftet i den perioden du bruker dem.
 • Ny viten vi skaffer gjennom denne studien vil også kanskje kunne brukes til å hindre eller utsette diabetesutvikling hos kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes.
 • Du kan kontakte studielegen for evt. spørsmål når det måtte passe.
 • Alle undersøkelser er gratis.

Ulemper:

Du bruker av din tid til å møte opp til undersøkelser. Blodprøvetaking kan oppleves ubehagelig. Vi tar CT to ganger, men røntgenstråledosen er svært lav. Medisinen du tester, kan i sjeldne tilfeller gi lavt blodsukker eller andre sjeldne bivirkninger. God informasjon blir gitt på forhånd.

Kontaktinformasjon

Anita Suntharalingam

Studielege

diasa@ous-hf.no 22 89 47 45

For å delta i studien, ta kontakt med studielege Anita Suntharalingam.