ALL SCT PED FORUM

Stamcelletransplantasjon hos barn og unge med akutt lymfatisk leukemi

I denne forskningsstudien studerer vi gjennomføringen av og behandlingsforløpet til stamcelletransplantasjoner hos barn og unge voksne med akutt lymfatisk leukemi (ALL). Studien er åpen for ALL-pasienter mellom 0 og 18 år som har behov for stamcelletransplantasjon.

Om studien

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov.

Multisenterstudie

Studien blir gjennomført i over 100 behandlingssentre i mer enn 25 land.

Vitenskapelig tittel

ALL SCT PED FORUM – Behandlingsprotokoll og forskningsstudie for barn og unge med akutt lymfatisk leukemi og behov for stamcelletransplantasjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 26.03.2014

Hvem kan delta?

Barn med akutt lymfatisk leukemi (ALL) kan delta i studien.

Den behandlende legen (barneonkologen) er velkjent med studien og vil diskutere deltakelsen med deg. Fastlegen er ikke direkte involvert i studien, men blir informert om studiedeltakelsen via epikriser.

Hva innebærer studien?

I forskningsdelen av studien registrerer vi kliniske opplysninger om sykdommen, transplantasjonen og behandlingsforløpet sammen med analyse av blod- og benmargsprøver. Dette gjør vi til fastsatte tidspunkter i et sentralt studieregister.

Peters C, Dalle JH, Locatelli F, Poetschger U, Sedlacek P, Buechner J, Shaw PJ, Staciuk R, Ifversen M, Pichler H, Vettenranta K, Svec P, Aleinikova O, Stein J, Güngör T, Toporski J, Truong TH, Diaz-de-Heredia C, Bierings M, Ariffin H, Essa M, Burkhardt B, Schultz K, Meisel R, Lankester A, Ansari M, Schrappe M; IBFM Study Group;, von Stackelberg A; IntReALL Study Group, Balduzzi A; I-BFM SCT Study Group, Corbacioglu S; EBMT Paediatric Diseases Working Party, Bader P. Total Body Irradiation or Chemotherapy Conditioning in Childhood ALL: A Multinational, Randomized, Noninferiority Phase III Study. J Clin Oncol. 2021 Feb 1;39(4):295-307. doi: 10.1200/JCO.20.02529. Epub 2020 Dec. 17. PMID: 33332189; PMCID: PMC8078415.

Hovedpublikasjonen i Pubmed

Vær oppmerksom

Ulemper

Vi tror ikke at studien har noen ulemper for den enkelte pasienten. Studieprotokollen er et standardisert og systematisert behandlingsopplegg for barn og unge med ALL og behov for stamcelletransplantasjon. Vi tar ingen ekstra blod- eller beinmargsundersøkelser utover prøvene som uansett er nødvendige for oppfølgingen under og etter transplantasjonen. 

Fordeler

Hovedfordelen med denne studien er at viktige spørsmål blir besvart, noe som kommer til å forbedre fremtidens behandling av ALL hos barn. Dagens behandling bygger på resultatene av tilsvarende tidligere forskningsprotokoller.

Kontaktinformasjon

Jochen Büchner, ph.d., norsk studieleder og overlege.
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
Barneavdeling for kreft og blodsykdommer
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 
Telefon: +47 23 07 00 00 

Internasjonal studiekoordinator 

Professor dr. Christina Peters
St. Anna Kinderspital 
Kinderspitalgasse 6 
A-1090 Vienna 
Østerrike