Studien er lukket for inklusjon

Smertelindring ved koloskopi hos kvinner ved tarmkreftscreening

Nesten 40 prosent av kvinner i screeningspiloten opplever smertefulle koloskopier. Dette regnes ikke som akseptabelt. I denne undersøkelsen sammenlikner vi derfor forskjellige måter å medisinere kvinnelige deltakere på ved koloskopi.

Om studien

I alt 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) fra Østfold, Akershus og Buskerud ble i perioden 2012-2019 invitert til å være med i et pilotprosjekt: Et forprosjekt på en masseundersøkelse (screening) mot tarmkreft, altså kreft i tykktarm eller endetarm.
 
I pilotprosjektet har vi sett at nesten 40 prosent av kvinner som gjennomfører koloskopi oppgir moderate eller sterke smerter. Vi vil derfor sammenlikne forskjellige måter å medisinere kvinnelige deltakere på ved koloskopi.
Noen tidligere studier har vist at medisiner som er gitt før undersøkelsen gir bedre effekt enn medisiner som gis ved behov under undersøkelsen. Andre studier har ikke kunnet bekrefte denne effekten. Uansett vil mange ikke ha vondt og det er derfor kanskje unødvendig å medisinere alle. Data fra screeningsprosjektet vårt viser imidlertid at 38 prosent av alle kvinner opplever moderate/sterke smerter under koloskopi og det vil vi gjøre noe med.

Medikamentene vi bruker i studien heter Fentanyl og Rapifen. Begge er sterke smertestillende medikamenter (opioider/morfin liknende) som brukes intravenøs. Begge medikamentene brukes ved kliniske koloskopier og er vurdert som trygge og effektive. Det vi ikke vet og vil finne ut av er om det gir bedre virkning å gi medisin før koloskopi eller ved behov og hvilket av legemidlene som er best.

Vitenskapelig tittel

Pilot på et kolorektalcancer screeningprogram.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er nå lukket for inklusjon.

Det er bare mulig å delta i studien når du er invitert til pilotprosjektet for tarmkreftscreening ved Vestre Viken,  Bærum sykehus eller Sykehuset Østfold, Moss sykehus og får anbefalt å gjennomføre en koloskopi. Det er ikke mulig å melde seg på studien selv.

Kreftregisteret , ved dr Øyvind Holme (leder for tarmkreftscreeningprogrammet), har ansvaret for studien.

Hva innebærer studien?

Koloskopi uten bruk av medikamenter har flere fordeler: Du trenger ikke å hvile på sykehus etter undersøkelsen, du kan kjøre bil selv, du slipper komplikasjoner som kan være forbundet med å gi smertestillende som f.eks. påvirket pusteevne og blodtrykksfall og det koster helsesystemet mindre penger. Du kan også snakke upåvirket med lege og sykepleier under og etter undersøkelsen og det er enklere å endre leie som kan hjelpe å oppdage polypper. Noen deltakere vil imidlertid ha behov for smertestillende for å kunne gjennomføre en fullstendig koloskopi uten for store smerter. En fullstendig koloskopi er viktig for å være så sikker som mulig på at det ikke finnes polypper og svulster i tarmen. Begge smertestillende vi bruker brukes til vanlig ved koloskopier rundt omkring i landet og de er vurdert som trygge og effektive. Men de har ikke blitt sammenliknet direkte i en studie før, derfor vet vi ikke hvilken som virker bedre.

Når du får smertestillende medisiner kan du bli døsig i noen timer og kan ikke kjøre bil før neste dag. Du bør derfor enten ha med deg noen som kan kjøre eller bruke offentlig transport.

Relatert informasjon

Om tarmscreening på Kreftregisteret.no

Om forskningsprosjektet på Kreftregisteret.no

Kontaktinformasjon

Øyvind Holme

Leder for Tarmkreftscreeningprogrammet

Oyvind.Holme@kreftregisteret.no

Anna Lisa Schult

PHD kandidat

anna.schult@kreftregisteret.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Vestre viken
  • Sykehuset Østfold