Sammenligning av ablasjonsbehandling og operasjon av levermetstaser fra tykk- og endetarmskreft

Denne studien sammenligner sammenlikner behandling med ablasjon vs. operasjon av levermetastaser fra tykk- og endetarmskreft.

Om studien

Standard kirurgisk behandling av levermetastaser fra tykk- og endetarmskreft er operasjon hvor vi skjærer bort leversvulstene. Nyere forskning tyder på at behandling med «ablasjon», der vi ødelegger leversvulsten med varmebehandling, kan være en like god og mer skånsom behandling.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.12.2021 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Studien er for pasienter med leversvulster som er spredning fra tykk- og endetarmskreft. Det må være maksimalt 5 svulster med maksimal diameter på 3 cm. Alle svulstene må være lokalisert slik at de kan behandles trygt med både ablasjon og med standard kirurgi.

For å vurderes for deltakelse i studien må du henvises fra din behandlende lege til seksjon for HPB-kirurgi på Rikshospitalet OUS.

Hva innebærer studien?

I denne studien fordeles pasienter med loddtrekning til behandling med standard leverkirurgi eller med ablasjonsbehandling. Pasientene vil bli fulgt opp med tanke på tilbakefall av leversvulster og tilbakefall av kreftsykdom andre steder i kroppen. Vi vil også sammenlikne livskvalitet og helseøkonomi mellom de to gruppene.

Deltakelse i studien medfører lite ekstra undersøkelser sammenliknet med hva som er standard utredning og behandling av slike leversvulster. Det vil være en ekstra kontroll 3 måneder etter operasjonen. I tillegg vil det bli bedt om at pasientene fyller ut enkle spørreskjema i 1 år etter operasjonen.

Selve operasjonen vil bli utført ved Rikshospitalet OUS, men oppfølgingsundersøkelser oftest vil finne sted på lokalsykehus.

Kontaktinformasjon

Åsmund Avdem Fretland

Prosjektleder

aafret@ous-hf.no 23 07 01 00

Ingrid Schrøder Hansen

PhD-stipendiat

inschr@ous-hf.no 23 07 06 80