Ruxolitinib for steroidrefraktær, akutt transplantat-mot-vert-sykdom

Utprøvende behandling med Ruxolitinib/Jakavi, sammenliknet med best tilgjengelig behandling hos deg med steroidrefraktær akutt transplant-mot-vert-sykdom etter allogen stamcelletransplantasjon. Dette er en internasjonal studie hvor rundt 308 pasienter fra ulike land, inkludert 15 pasienter mellom 12-17 år, vil delta. Studien pågår til oktober 2020.

Om studien

Formålet med studien er å sammenlikne legemiddelet ruxolitinib/Jakavi med den beste tilgjengelige behandlingen.

Sjansen for at pasienten får den ene behandlingen mot den andre behandlingen er like stor, og det er helt tilfeldig hvilken gruppe pasienten havner i. Utprøvingen er åpen, noe som vil si at både pasienten og legen vil vite hvilken behandling som gis. Om pasienten kommer i gruppen der pasienten mottar den beste tilgjengelige behandlingen og studielegen vurderer det til at pasienten ikke har fått nok effekt i løpet av 28 dager, kan pasienten ha mulighet til å bytte til ruxolitinib-gruppen.

Lenker til relevant informasjon

ClinicalTrials.gov

REK

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Du med steroidrefraktær akutt transplant-mot-vert-sykdom kan delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Dersom du samtykker i å delta i utprøvingen, blir du bedt om å komme til sykehuset opptil 13 ganger under behandlingsperioden. De første 8 ukene vil du måtte møte opp hver uke og etter det hver fjerde uke til behandlingsperioden avsluttes. Behandlingsperioden kan vare opptil 6 måneder, og hele studieperioden kan ta opptil 2 år.

Etter behandling er avsluttet blir du bedt om å komme til oppfølgingsbesøk på dag 30 og du blir kontaktet over telefon for langtidsoppfølging etter 6, 9, 12, 18 og 24 måneder, for å høre hvordan det går.

Besøkene innebærer blant annet legeundersøkelser, blod- og urinprøvetaking samt måling av lungekapasitet, høyde, vekt, kroppstemperatur, blodtrykk og puls. Du blir bedt om å svare på to spørreskjemaer angående pasientens livskvalitet på hvert besøk.

Vær oppmerksom

Det er mulig at behandlingen i denne studien kan hindre eller bremse sykdomsutviklingen. Det er likevel ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler. Som ved all annen behandling kan det oppstå bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Kontaktinformasjon
Oslo universitetssykehus, Avdeling for blodsykdommer