CORINTH-studien:

Pembrolizumab pluss standard intensitets-modulert strålebehandling ved plateepitelkarsinom i anus

CORINTH er en studie for pasienter med lokalt avansert (stadium IIIA/B) analkreft. Hensikten med studien er å undersøke sikkerhet og toleranse av pembrolizumab, en immun sjekkpunkt-hemmer, gitt samtidig med standard strålebehandling og kjemoterapi hos pasienter med lokalavansert T3-T4 analkreft.

Om studien

Dette er en internasjonal multisenterstudie. I Norge er det kun Oslo universitetssykehus deltar i denne studien. Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

CORINTH

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.05.2019 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Pasienter med lokalt avansert (stadium IIIA/B) analkreft kan vurderes for deltakelse i denne studien.

For å kunne delta i studien må du blant annet, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset. 

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Det vil bli gjort en del innledende undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene vil avgjøre om studien vil passe for ditt sykdomstilfelle. Dersom screeningundersøkelsene bekrefter at du kan delta i studien, vil du kunne starte med behandling.

I dette forskningsprosjektet får alle deltakere samme behandlingsregime:
strålebehandling og kjemoterapi som planlagt, men i tillegg behandling med pembrolizumab. Pembrolizumab gis intravenøst hver 3. uke i 6 måneder, det vil si totalt 8 ganger.

Den første gruppen (6 pasienter) begynner med pembrolizumab i uke 5 av stråleterapien. Dersom dette tåles godt, begynner den andre gruppen (6 pasienter) med pembrolizumab i uke 3 av stråleterapien. Dersom dette tåles godt, begynner den tredje gruppen (6 pasienter) med pembrolizumab i uke 1 av stråleterapien. De resterende 32 pasientene begynner med pembrolizumab på det tidspunkt som har vist seg å være best.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien vil derfor følges nøye med tanke på eventuelle bivirkninger.

Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte du som pasient vil få av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av studien vil gi ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker, noe som kan komme til nytte hos framtidige pasienter med samme diagnose.

Kontaktinformasjon

dr. Marianne Guren

Ansvarlig for studien

23 02 66 00