MITRIC:

Overføring av tarmflora til kreftpasienter som ikke har effekt av immunterapi

Vi undersøker om endret tarmflora kan gjøre at kreftpasienter som ikke har effekt av immunterapi, likevel kan ha effekt av samme type immunterapi etter fekal mikrobiota transplantasjon (FMT). Studien innebærer overføring av tarmflora, en metode der tarmflora i form av prosessert avføring fra en donor innsettes i tarmen din.

Om studien

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

MITRIC: Microbiota transplant to cancer patients who have failed immunotherapy using faeces from clinical responders

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 21.03.2022 fram til 31.03.2024

Hvem kan delta?

Pasienter med diagnosene føflekkreft, nyrekreft, øre-nese-hals kreft, plateepitelkreft i hud eller en såkalt mikrosatelitt instabil (MSI positiv) krefttype, som har vært gjennom behandling for sin krefttype i form av immunterapi, men hvor behandlingen har ikke hatt effekt kan delta i studien. 

Alle norske pasienter kan delta, men behandlingen må foregå på Oslo universitetssykehus (OUS).

Hva innebærer studien?

Hvis du får tilbud om å delta og takker ja, vil du først tre inn i screeningperioden som kan vare opptil 28 dager. Det utføres medisinske tester (f.eks. undersøkelse av hjerte, kartlegging av sykdommen med CT-scan, vevsprøve fra svulst og blodprøver) for å sjekke at kriteriene for deltagelse i studien er oppfylt og at det ikke foreligger tilstander som gjør at du ikke bør delta. Hvis testene bekrefter at du kan delta, vil du kunne starte med behandling. Alle deltakerne i studien vil få samme behandling, dvs. FMT samt pågående immunterapi.

Du vil kunne få totalt 5 behandlinger med FMT: I uke 1, uke 5, uke 14 og 30. En ny FMT vil bli vurdert etter 18 måneder (uke 78) ved god effekt. Hvis du i forløpet mottar antibiotika mot en infeksjon, kan det være behov for ny FMT.
FMT gis i form av en oppløsning og settes inn ved hjelp av koloskopi (en slange som føres inn i endetarmen) ved første og andre behandling. Selve behandlingen tar ikke lenger tid enn en vanlig koloskopi (ca. 30 min). For etterfølgende behandlinger vil det benyttes klyster, en noe enklere prosedyre som bare tar noen minutter. 
 
Som donormateriale brukes avføring fra selekterte kreftpasienter. Dette er kreftpasienter som har hatt veldig god effekt av immunterapi (over 12 måneder med effekt). De er grundig testet, slik at avføringen deres er trygg å donere.
Immunterapi får du ved Radiumhospitalet eller eventuelt på det lokalsykehuset du tilhører, mens FMT utføres på Rikshospitalet/Radiumhospitalet.
 
Total behandlingstid med FMT i studien er inntil 18 måneder, men dette vil være avhengig av din sykdomsutvikling og effekt av studiemedisinen. Immunterapi kan du fortsette med i inntil 2 år, etter standard retningslinjer.
 
Etter at behandling med FMT er avsluttet, vil du følges opp av studiepersonell i inntil 10 år etter behandlingsstart.

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien gir en mulighet for at immunterapi som ikke har hatt effekt mot kreftsykdom, likevel kan ha effekt i kombinasjon med FMT. 

Informasjonen som samles inn i løpet av studien vil gi ny kunnskap om hvordan tarmfloraen påvirker behandling med immunterapi, noe som kan komme til nytte hos framtidige pasienter med samme diagnose.
 
De mest vanlige bivirkningene som er registrert ved behandling med FMT er milde og forbigående plager som endret avføringsmønster i form av diare, forstoppelse, luftplager, mageknip og kvalme, samt forbigående feber etter behandling.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo