Låseplate for komplekse brudd i skulderen

Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger. Brudd i øvre del av overarmsbenet som trenger operasjon blir ved Oslo universitetssykehus behandlet med en låseplate (ALPS). Låseplaten ble tatt i bruk våren 2017. Vi ønsker nå å foreta en systematisk oppfølgingsstudie for å vurdere om den nye platen er bedre og gir færre komplikasjoner enn den vi hittil har anvendt. Gruppen av studiepasienter vil bli sammenlignet med pasienter som er operert med vår tidligere anvendte Philos-plate.

Om studien

Hensikten med studien er å avklare om ALPS-platen gir færre komplikasjoner enn tidligere brukte plater. ALPS-platen anvender tynne, glatte metallsylindre (pegs) i stedet for spisse skruer ved fiksasjon i skulderleddkulen.

Hypotesen er at pegs i mindre grad gir risiko for penetrasjon av metall til skulderleddet under tilheling.

Vitenskapelig tittel

Reduserer ALPS plate for skulderbrudd postoperative komplikasjoner?

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du er innlagt i sykehus med et komplekst brudd i øvre del av overarmen (proksimal humerufraktur) som legen vurderer trenger operasjon med platefiksasjon.

Du kan ikke delta i studien dersom du:

  • tidligere har hatt skade i skulderen eller invalidiserende skulderplager
  • har andre skader i aktuelle arm eller motsatt arm
  • har skade av nerver eller større blodårer i armen
  • har stort alkoholforbruk
  • er dement eller har nevrologisk sykdom (pareser, Mb. Parkinson eller lignende)
  • ikke tåler operasjon eller bedøvelse
  • ikke har samarbeidsevne til rehabilitering
  • har splittet leddkule eller samtidig skulderkulen ute av ledd

Deltagelse er helt frivillig.

Hva innebærer studien?

Alle pasienter som må opereres for brudd i øvre del av overarmsbenet vil bli operert med den samme ALPS-platen, og blir fulgt opp etter gjeldende retningslinjer. Dersom du ønsker å delta i studien vil du bli fulgt opp med kontroller i inntil ett år. Det vanlige er at du får oppfølging i tre måneder ved ukomplisert forløp.

Det vil bli foretatt tre supplerende røntgenundersøkelser ved tre, seks og 12 måneder, samtidig med kliniske kontroller. Som deltaker i studien blir du bedt om å fylle ut to spørreskjema ved hver kontroll.

Fordeler og ulemper med å delta i studien

En mulig fordel er den systematiske oppfølgingen du vil få over en lengre periode enn de rutinemessige tre måneder. Det er ingen åpenbare ulemper, operasjonsmetode og plate er identisk for samtlige pasienter som må opereres for denne typen brudd. 

En mulig ulempe er økt tidsbruk for deg som blir studiepasient.

Fastlegen vil få kopi av informasjonen om deg etter operasjon og kontroller.

Vær oppmerksom

Eventuelle komplikasjoner vil være de samme som ved tidligere platetyper: infeksjon, manglende tilheling eller sammenfall av leddkula på grunn av skadet blodforsyning.

Kontaktinformasjon

Tore Fjalestad

Prosjektleder og Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, OUS

tofjal@ous-hf.no

Ingrid Bønes

Lege i spesialisering, Ortopedisk avdeling, OUS

xabone@ous-hf.no