Implementering av persontilpasset medisin i Norge

IMPRESS Norway

Persontilpasset kreftbehandling betyr at vi bruker kjennetegn ved kreftcellene / kreftsvulsten og ved den enkelte pasient, for å behandle mest mulig presist. På denne måten ønsker vi å få effektiv behandling uten mye bivirkninger.

Om studien

I noen kreftsvulster er det spesifikke genforandringer som driver kreftutviklingen og ved å hemme disse kan vi hemme kreftutviklingen. I mange kreftsvulster finner vi ikke slike genforandringer, og slik behandling er da ofte ikke mulig. I denne studien vil vi undersøke kreftcellene / svulstene for å se om vi kan identifisere slike genforandringer, og hos noen pasienter vil vi kunne forsøke slik behandling.

Du kan lese mer på nettsidene til IMPRESS Norway

Vitenskapelig tittel

IMPRESS-Norway - implementering av persontilpasset medisin i Norge

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 07.04.2021 fram til 07.04.2025

Hvem kan delta?

Hvis du har avansert kreftsykdom og har fått standard behandling, kan du inkluderes i studien og  få utført utvidet molekylær diagnostikk for å vurdere muligheten for eksperimentell behandling. Dersom de molekylære funnene passer med et av medikamentene i studien, vil du kunne få behandling i studien. Kan hende kan du i stedet henvises til en annen klinisk studie. Hvis vi ikke finner dette, vil du følges og behandles videre på ditt lokale sykehus.

Kreftlegen din kan henvise deg til studien.

Hva innebærer studien?

Voksne pasienter med avansert kreftsykdom som har fått standard behandling vil kunne få utvidet molekylær screening for å se om der er genforandringer eller andre molekylære kjennetegn ved kreftcellene. Dersom slike kjennetegn finnes, vil vi undersøke om det er grunn til å forsøke noen av medikamentene vi har tilgjengelige i studien.  Dette vil være godkjente medikamenter som brukes på andre kreft-diagnosegrupper.

Det kan også være aktuelt å henvise til en annen klinisk studie, hvis en slik er tilgjengelig.

Vi vil følge pasientene i behandling med regelmessige undersøkelser som CT eller andre røntgenundersøkelser for å undersøke hvordan effekten er.

Vi ønsker også å ta vevsprøver og blodprøver underveis i studien slik at vi kan prøve å finne andre markører som kan hjelpe oss til å behandle enda bedre i framtiden.

Hos noen pasienter vil vi ikke finne noen genforandringer eller vi har ikke medikamenter tilgjengelig. Pasientene vil da gå tilbake til standard oppfølging og behandling.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien

Pasienter som inkluderes får utført utvidet molekylær testing av kreftcellene / kreftsvulsten sin. Man vil da kunne finne ut om noen målrettede medikamenter kan være nyttige i behandlingen av kreftsykdommen for eksempel. 

Noen pasienter vil kunne få eksperimentell behandling gjennom studien, med godkjente medikamenter.

Noen pasienter vil kunne henvises til andre kliniske studier på bakgrunn av funnene i diagnostikken.

Mulige ulemper ved å delta i studien

Dersom analysene ikke finner genforandringer som medfører behandling, eller finner noe som vi ikke har pågående studier eller passende medikamenter for, så vil vi dessverre ikke kunne tilby videre behandling utover den du allerede får. 

Kontaktinformasjon

Studien ledes fra Oslo Universitetssykehus, og er en nasjonal multisenterstudie.

Åslaug Helland

Prosjektleder ved OUS

ahh@ous-hf.no

Henvisende leger eller andre fagpersoner som har spørsmål om studien, kan ta kontakt.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger
 • Nordlandssykehuset
 • Akershus universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • St. Olavs Hospital
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre viken