Forebyggende behandling med Refixia for menn og gutter med hemofili B

Studien skal skaffe mer kunnskap vedrørende sikkerhet og effekt ved forebyggende langtidsbehandling med N9-GP (Refixia) hos menn og gutter med hemofili B.

Om studien

Multisenterstudie

Studien er internasjonal og den er åpen i mange land i Europa. I Norge er det Oslo universitetssykehus som er ansvarlig for gjennomføring av studien.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

NN7999-4031: En studie som følger menn og gutter med hemofili B som bruker forebyggende behandling med Refixia

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2019 fram til 07.06.2024

Hvem kan delta?

Menn og gutter med blødersykdommen hemofili B som behandles med Refixia kan delta i studien.

Disse kan ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser eller Klinisk forskningspost barn ved Oslo universitetssykehus dersom de ønsker å være med i studien.

Hva innebærer studien?

Hemofili B er en sjelden sykdom og data fra de kliniske studiene som er gjennomført er derfor basert på relativt få pasienter. Man ønsker derfor å samle inn mer data fra normal klinisk bruk, også med fokus på eventuelle andre kliniske effekter ved langtidseksponering, inkludert effekt på nervesystemet, lever og nyrer. Studien er planlagt å vare i 9 år.

Vær oppmerksom

Fordelen for pasienter som er med i studien er tett oppfølging av studiepersonalet.

Økt egeninnsats fra pasientens side i forbindelse med deltagelse i studien kan oppleves som en ulempe.

Kontaktinformasjon