NAVI-LARRC-studien:

Data-assistert navigasjonskirurgi ved behandling av endetarmskreft

I dette prosjektet brukes navigasjonsteknologi ved operasjon for endetarmskreft. Teknologien kalles data-assistert navigasjonskirurgi. Før operasjon fremstilles kreftsvulsten og relevante organer på 3-dimensjonale røntgenbilder. Under operasjon vises også kirurgiske instrumenter på disse bildene. Kirurgen kan da se plasseringen av sine instrumenter i forhold til svulsten på bildene mens han/hun opererer. Teknologien er allerede rutine innen blant annet hjernekirurgi. Målet med dette prosjektet er å undersøke nytten av data-assistert navigasjonskirurgi ved spesielt utfordrende tilfeller av endetarmskreft.

Om studien

Ved operasjon av endetarmskreft er hensikten å fjerne svulsten med frie marginer og samtidig skåne friske naboorganer i bekkenet i størst mulig grad. Målet med dette prosjektet er å undersøke nytten av data-assistert navigasjonskirurgi ved operasjoner for spesielt utfordrende tilfeller av endetarmskreft. Dette innebærer svulster med vekst inn i naboorganer og med en kirurgisk utfordrende plassering i bekkenet.  I studien fremstilles svulsten og relevante organer på 3-dimensjonale røntgenbilder. Dette gir nøyaktig informasjon om svulstens plassering i forhold til omgivende organer. Under operasjonen vises også kirurgiske instrumenter på samme røntgenbildene. På sammen måte som man ved bruk av GPS til enhver tid ser hvor man er på et kart, ser kirurgen plasseringen av sine instrumenter i sanntid, både i forhold til svulsten og naboorganene.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Data-assistert navigasjonskirurgi ved behandling av endetarmskreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan bli vurdert for deltakelse i studien dersom du får behandling for kreft i endetarmen med stråling og/eller cellegift før operasjon.

Etter denne forbehandlingen vil det bli tatt nye bilder av deg. Dersom disse bildene viser en svulst med vekst inn i naboorganer og med kirurgisk utfordrende plassering i bekkenet, kan du være aktuell for deltakelse.

Hvis du ønsker å bli vurdert for deltakelse må du ta kontakt med din behandlende sykehuslege. Han/hun kan vurdere om dette synes relevant og eventuelt henvise deg til Radiumhospitalet.  Prosjektgruppen på Radiumhospitalet vil i så fall vurdere bildene av svulsten og ta stilling til din deltakelse.

Hva innebærer studien?

Når du opereres for endetarmskreft blir det laget en operasjonsplan basert på MR bilder. For de som deltar i denne studien vil data-assistert navigasjonskirurgi i tillegg bli brukt for planlegging før operasjonen og som veiledning underveis i operasjonen. Studien utføres på Radiumhospitalet ved Oslo Universitetssykehus og pasienter som deltar må derfor opereres der.

Hvis du deltar, vil vi innhente opplysninger fra din elektroniske pasientjournal som beskriver deg og din kreftsituasjon. Det dreier seg om kjønn, alder, almenntilstand, forbehandling før kirurgi, funn på MR, data fra operasjonen, registrering av komplikasjoner, data fra mikroskopisk undersøkelse av svulsten som blir fjernet, og resultater fra langtidsoppfølging. Vi vil også be deg om å fylle ut et spørreskjema om livskvalitet før operasjon og etter 1 og 3 år. Det vil også bli utført en ekstra MR-undersøkelse av bekkenet 3 måneder etter operasjonen. Alle opplysninger om deg vil være avidentifiserte. 

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien vil medføre litt forlenget operasjonstid (½-1 time) på grunn av navigasjonen.  Navigasjonsprosedyren krever at vi plasserer en tynnmetallpinne i hoftekammen din som vil gi deg et lite 1-2 cm ekstra arr.  Den ekstra MR-undersøkelsen som utføres 3 måneder etter operasjon vil for enkelte pasienter kunne oppleves som en belastning men vil samtidig gi et godt sammenligningsgrunnlag hvis det senere skulle bli spørsmål om tilbakefall av sykdom i bekkenet.

Selv om vi tror det blir lettere for kirurgen å få fjernet svulsten fullstendig og samtidig skåne naboorganer i bekkenet ved bruk av navigasjon, kan vi ikke på forhånd vite dette. Dersom studien viser at navigasjon er en nyttig og gjennomførbar tilnærming til de mest utfordrende svulstene, kan det bli innført som rutinebehandling i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan din behandlende sykehuslege kontakte:

Prosjektkoordinator overlege Arne M. Solbakken på Radiumhospitalet
telefon: 48281082
e-post: armsol@ous-hf.no