ACASA-TAVI

Blodfortynnende behandling etter kateterbasert implantasjon av aortaklaff

ACASA-TAVI-studien vil undersøke om behandling med antikoagulasjon vil redusere påleiringer på klaffen hos TAVI-pasienter sammenlignet med dagens standard behandling.

Om studien

Transkateter implantasjon av aortaklaff (TAVI) er en etablert og god behandling for pasienter med trang aortaklaff (aortastenose). Ved Oslo universitetssykehus utføres ca 700 TAVI-prosedyrer per år. Pasienter som har gjennomgått TAVI får blodfortynnende behandling for å bevare klaffen. På tross av dette er det beskrevet at ca 20% får påleiringer på klaffen etter 1 år, og disse påleiringene har blitt forbundet med dårligere klinisk utkomme. Standard blodfortynnende behandling er såkalte «platehemmere». Det er beskrevet at pasienter som får blodfortynnende behandling med såkalt «antikoagulasjon» har mindre påleiringer på klaffen. Dette er pasienter som har en annen grunn for å bruke disse medikamentene. ACASA-TAVI vil undersøke om behandling med antikoagulasjon vil redusere påleiringer på klaffen hos TAVI-pasienter sammenlignet med dagens standard, og om dette materialiserer seg i bedre klinisk utkomme.

Denne studien foregår per i dag kun på OUS Rikshospitalet.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 02.12.2021 fram til 30.11.2025

Hvem kan delta?

Pasienter i aldersgruppen 65-80 år som har aortastenose og undergår behandling med TAVI er kandidater for deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Pasienter som har fått utført TAVI og som ikke har annen grunn for å bruke enten platehemmer (hjertekarsykdom) eller antikoagulasjon (blodpropp eller hjerteflimmer) vil bli randomisert til å enten få standard blodfortynnende behandling med «platehemmere» eller den utprøvende behandlingen «antikoagulasjon».

Pasienter som deltar i studien vil bli kontaktet for samtale med studiepersonell etter 3, 6 og 9 måneder. Effekten på både pasientens helse, livskvalitet og klaffens integritet blir vurdert etter 12 måneder.

Da blir man innkalt til Oslo universitetssykehus Rikshospitalet for kontroll. Der vil det tas ultralyd av hjertet, samt CT av klaffen. Du vil få en fullverdig klinisk undersøkelse. Etter 12 måneder vil alle pasientene returnere til standard behandling.

Vær oppmerksom

Personlige data vil bli oppbevart, dog på sikker dataløsning og ikke direkte identifiserbart uten separat kodeliste. Deltakelse i studien vil innebære at de kliniske kontrollene etter 12 mnder gjennomføres ved OUS Rikshospitalet, noe som kan medføre lenger reisevei. Det vil også tas en ekstra CT-undesøkelse som gir en ekstra stråle- og kontrastbelastning. Noen vil oppleve det som en fordel å komme tilbake til utførende senter for kontroll. Om hypotesen om bedre effekt av antikoagulasjon holder vann vil halvparten av deltakerne få fordel av dette.

Kontaktinformasjon